7/2/2008 4:42:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 

TS Đặng VIệt Dũng - Chủ tịch THXDVN
Nguyên P.Chủ tịch thường trực TP Đà Nẵng
 

 

 

Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Tổng Hội XDVNa: KS. PHẠM THẾ MINH
 

 

 

Các Phó Chủ tịch:
 
- Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN,  Giám đốc Sở GTVT TP. Đà Nẵng
 
- Phạm Hồng Giang - Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN, Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam- nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn
 
- Trần Văn Huynh - Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN - Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam   - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng
 
- Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng
 
- Nguyễn Văn Liên- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng
 
- Cao Lại Quang - Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN, Phó Chủ tịch Hội Đập lớn & PT nguồn nước Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng
 

- Vũ Hùng Việt- Phó Chủ tịch Tổng Hội XDVN, Đại diện Văn phòng phía Nam Tổng Hội XDVN

nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện hình ảnh

Bản đồ hành chính


Text/HTML123456