8/22/2018 9:44:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Sáng ngày 21/8/2018 tại trụ sở của Tập đoàn Vingroup , chủ tịch Tổng hội XDVN đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Vingroup để trao đổi về vướng mắc trong việc cải tạo Chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội.

 

Lãnh đạo Tổng hội XDVN đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Vingroup để trao đổi về vướng mắc trong việc cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Hà  Nội

 

 
 

Sáng ngày 21/8/2018 tại trụ sở của Tập đoàn Vingroup ,  chủ tịch Tổng hội XDVN đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Vingroup để trao đổi về vướng mắc trong việc cải tạo Chung cư cũ trên địa bàn Hà  Nội. Sau khi trao đổi, hai bên đã cùng đưa ra các giải pháp để kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thúc đẩy việc xây dựng và cải tạo ccc một cách hiệu quả.

Tin và ảnh BT

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456