7/13/2020 9:59:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hội thảo sử dụng bê tông cốt liệu tái chế trong sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép thuộc Đề tài: “ Nghiên cứu sử dụng phế thải xây dựng để chế tạo bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn” ; Chủ nhiệm đề tài : TS. Tống Tôn Kiên.

HỘI THẢO SỬ DỤNG BÊ TÔNG CỐT LIỆU TÁI CHẾ TRONG SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP

 

Hội thảo sử dụng bê tông cốt liệu tái chế trong sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép thuộc Đề tài: “ Nghiên cứu sử dụng phế thải xây dựng để chế tạo bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn” ; Chủ nhiệm đề tài : TS. Tống Tôn Kiên.

Hội thảo do: GS. TSKH. Phạm Hồng Giang- P.Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng VM Chủ trì

 

Hội thảo sẽ được tổ chức vào: 8h30’ ngày 07/8/2020

Địa điểm: Phòng họp Trụ sở Tổng Hội Xây dựng VN

625A La Thành- Ba Đình-Hà Nội

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456