11/25/2020 11:00:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Đoàn Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã có nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IV khóa VIII (2017-2020) bầu Ông TS.Đặng Việt Dũng làm Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam...

THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ IV KHÓA VIII (2017-2022) NGÀY 10.11.2020 TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

 

 
            
 
            Chữ ký của đ/c Chủ tịch Đặng Việt Dũng- Tân Chủ tịch THXDVN

Đoàn Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã có nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IV khóa VIII (2017-2020) bầu Ông TS.Đặng Việt Dũng làm Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam thay ông Trần Ngọc Hùng nghỉ giữa nhiệm kỳ vì lý do sức khỏe.

 

Bổ sung giữa nhiệm kỳ 01 ủy viên Đoàn Chủ tịch:

-          Bà TS. NGUT. Nguyễn Thị Nga sinh ngày 17/8/1962

P.Trưởng ban đào tạo; Chánh Văn phòng Tổng hội

 

Bổ sung Ban chấp hành các ông bà sau:

-          Ông Nguyễn Văn Hoàn (sinh 1981)– Chủ tịch Hội Xây dựng Bắc Ninh

-          Ông Lê Quang Nam (sinh 1982)– P. Viện trưởng Viện NCKTXD và Đô thị

-          Bà Trịnh thị Hậu (sinh1975)-CTHDQT Cty VINACARE

-          Ông Nguyễn Ngọc Linh (sinh 1958)-P.Chủ tịch Tập đoàn GFS

      
(Nguồn VP THXDVN)

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456