6/13/2019 9:56:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6.2019 Đ/c Trần Ngọc Hùng Chủ tịch THXDVN đã gửi thư chúc mừng đến tất cả anh chị em làm việc trong hệ thống thông tin truyền thông báo chí của THXDVN...
      CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY NHÀ BÁO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21.6.2019
 
      
Nhân ngày báo chí Cach mạng Việt Nam 21.6.2019 Đ/c   Trần Ngọc Hùng Chủ tịch THXDVN đã gửi thư chúc mừng đến tất cả anh chị em làm việc trong hệ thống thông tin truyền thông báo chí của THXDVN
      
 
         
 
         
         PV.

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp






123456