2/2/2016 9:51:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TẠP CHÍ NGƯỜI XÂY DỰNG SỐ TẾT BINH THAN- MỤC LỤC THÁNG 1+2/2016

 

 
MỤC LỤC THÁNG 1+2/2016

 

 

Chúc mừng Năm mới của Chủ tịch nước, THXDVN & TC NXD

 

 

Chào Xuân Bính thân

 

01

Năm mới, thắng lợi mới

Trần Công Thanh

02

17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc

Hoàng Long

 

Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2

 

03

Đảng với 30 mùa Xuân đổi mới

Quỳnh Liên

04

Lòng dân với Đảng

Quỳnh Thục

05

Thơ: Chào mừng Xuân Bính Thân

Mai Mộng Tưởng

 

Góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII

 

06

Khái niệm và nội hàm căn bản của vấn đề hoàn thiện thể chế phát triển KTTT định hướng XHCN cần được làm rõ

Mai Mộng Tưởng

 

Đổi mới quản lý

 

06a

Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của Ngành Xây dựng

Trần Ngọc Hùng

07

Giá thành công trình xây dựng ở Việt Nam

Trần Ngọc Hùng

08

Một số giải pháp khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý giá hợp đồng xây dựng

Phạm Văn Khánh

09

Các dự án đường sắt đô thị ở nước ta đeu đội giá

Phạm Sỹ Liêm

10

Giá thầu xây dựng phải xuống

Nguyễn Văn Đực

 

Hạ tầng Kỹ thuật – Năng lượng và Môi trường

 

11

Hạ tầng kỹ thuật đô thị TP. Hồ Chí Minh 40 năm nhìn lại và đề xuất

Nguyễn Văn Hiệp

12

Cop 21 Paris - Thắng lợi của nhân loại                  

Nguyễn Xuân Hải

13

Quy trình phân loại rác ở Nhật Bản

Võ Thành Lương

 

Quy hoạch - Kiến trúc - Đô thị và Xã hội

 

14

Đô thị hóa ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm về phát triển bền vững cho Việt Nam

Phạm Sỹ Liêm

15

Phố cổ Hà Nội - Một bảo tàng sống về Hà Nội xưa

Nguyễn Đăng Sơn

16

Vỉa hè - không gian công cộng sống động Nhật Bản và hợp tác

Huỳnh Nguyễn Tú Nhi

17

Thảo Cầm Viên Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh - Một thời trăn trở

Vũ Đức Thắng

 

Diễn đàn Khoa học Công nghệ

 

18

Công nghệ in 2D vào ngành xây dựng

Hoàng Xuân Phương

19

Về một cách tính toán và cấu tạo sàn ô cờ

Đặng Tính

20

Nghiên cứu thử nghiệm 1 số các tính năng của bê tông tro bay làm mặt đường ô tô

Experimental research some properties of fly ash concrete to highway pavement

Trần Trung Hiếu Phạm Duy Hữu  Lã Văn Chăm

21

Kết quả nghiên cứu, ứng dụng vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc thi công sửa chữa mái đê biển Cồn Tròn  - Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Định 

This article presents the researching result: application of fully asphalt grouted stone for reparation of Con Tron sea dike revetment - Hai Thinh - Hai Hau - Nam Dinh province

Nguyễn Thanh Bằng

22

Lại sắp qua rồi một mùa đông – Tản mạn đôi dòng gạch bê tông

Nguyễn Thúc Tuyên

22a

Các giải pháp cải thiện sự thực hiện an toàn kém tại các công trường xây dựng ở TP. HCM

Measures to improve poor safety performance on construction sites in Ho Chi Minh City

Bùi Thanh Tùng

Lưu Trường Văn

22b

Nghiên cứu sức chịu tải của cọc vữa xi măng – cát tiết diện nhỏ để xử lý nền đất yếu

Lê Bá Vinh

Lê Bá Khánh

Trần Văn Sơn

22c

Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ kiềm và hệ nguyên liệu đến quá trình hoạt hóa đất sét và tro bay

Study on influence of alkaline concentration and raw materials on activation process of fly ash and soil

Phan Đức Hùng

 

22d

Mô hình động học hệ thống của thời gian hoàn thành dự án xây dựng dân dụng trong giai đoạn thi công

System Dynamics (SD) model of the project duration for building projects in the construction phase

Lê Lương Kỳ Thoại

Lưu Trường Văn

22e

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kết nối thông tin trong các dự án xây dựng

Analyzing factors affecting efficiency of communication in construction projects

Hoàng Thị Lan Chi

Lưu Trường Văn

22f

Khả năng bám dính của cốt thép trong bê tông geopolymer

Bond strength of steel bar in geopolymer concrete

Phan Đức Hùng

Lê Anh Tuấn

 

Trang Văn hóa Xuân Bính Thân

 

23

Lắng đọng trong ta bài thơ Xuân

Mộng Mai

24

Trang văn hóa (Tất cả các bài thơ)

 

25

Bác Hồ và văn hóa tết

Thái Kim Đính

26

Lời mùa xuân

Trang Thanh

27

Đặc sắc thú chơi ngày tết

Mạnh Chu

28

Phong thủy ngày tết

Chu Mạnh Cường

29

Câu cá mập ở Trường Sa

Nguyễn Tấn Tuấn

30

Thương nhân Hoa Kỳ đến Việt Nam cách nay gần 200 năm

Tấn Tuấn

31

Nhã đàm: Chuyên quân xanh, quân đỏ thời @

Mai Tưởng

32

Anh Bàn chú Luận

Xuân Nguyên

33

Nụ cười đầu xuân

Xuân Hải

34

Vui xuân cùng các trò chơi dân dã

Mạnh Chu

 

Nhìn ra nước ngoài

 

35

Thông tin KHKT XD nước ngoài: 10 KS lâu đài đẹp nhất thế giới – 10 sân bay tốt nhất Châu Âu – 7 kỳ quan kiến trúc bị thế giới lãng quyên

Nhật Thiên

 

Doanh nghiệp và thị trường

 

36

Mining Vietnam 2016 thúc đẩy ngành khai thác và phục hồi tài nguyên khoáng sản tại khu vực Đông Dương

PV

 

Tin TH

 

 

 

 

 

 

CONTENTS 1+2/2016

 

 

New year letter of National president, VFCEA, the Builder

 

 

Binh Than Spring welcome!

 

01

New year new victories

Tran Cong Thanh

02

17 sustainable development goals of the United Nations.

Hoang Long

 

Celebrating 86 years of establisment of Communist Party of Vietnam 3-2

 

03

Party with 30 spings renewal

Quynh Lien

04

Heart of people with Party

Quynh Thuc

05

Poetry: Binh Than spring welcome

Mai Mong Tuong

 

Comments on the document to the XIIth Partty congress

 

06

The concept and basic catalepsy of problems perfecting the developed Socialist - oriented market economy need to be clarified

Mai Mong Tuong

 

Management Renovation

 

06a

Summary of duties in 2015 and deploying mission plan of the construction industry in 2016

Tran Ngoc Hung

07

The price of construction works in Viet Nam

Tran Ngoc Hung

08

Some solutions to overcome the difficulties on the management of construction contract price

Pham Van Khanh

09

The urban rail project in our country too high cost

Pham Sy Liem

10

Construction bids price must be down

Nguyen Van Duc

 

Infrastructure – Energy – Environment

 

11

Urban infrastructure in HCM City – 40 years to look back and

recommended

Nguyen Van Hiep

12

Cop 21 Paris – The victory of humanity                  

Nguyen Xuan Hai

13

The process of sorting garbage in Japan

Vo Thanh Luong

 

Planning – Architecture – City – Society

 

14

Urbanization in China and lessons learned about sustainable development for Viet  Nam

Pham Sy Liem

15

Ancient street of Ha Noi – A living museum of old Hanoi

Nguyen Dang Son

16

Pavement - lively public space in Japan and cooperation

Huynh Nguyen Tu Nhi

17

Botanical Saigon HCM City - One period of concerns

Vu Duc Thang

 

Science & Technology forum

 

18

2D printing technology in the construciton industry

Hoang Xuan Phuong

19

About a calculating chess floor

Đang Tinh

20

Experimental research some properties of fly ash concrete to highway pavement

Tran Trung Hieu Phạm Duy Hữu 

La Van Cham

21

This article presents the researching result: application of fully asphalt grouted stone for reparation of Con Tron sea dike revetment - Hai Thinh - Hai Hau - Nam Dinh province

Nguyen Thanh Bang

22

Then again going through a winter - Writing few words about concrete brick

Nguyễn Thúc Tuyên

22a

Measures to improve poor safety performance on construction sites in Ho Chi Minh City

Bui Thanh Tung

Luu Truong Van

22b

Research bearing capacity of cement – sand piles with small section to handle soft ground

Le Ba Vinh

Le Ba Khanh

Tran Van Son

22c

Study on influence of alkaline concentration and raw materials on activation process of fly ash and soil

Phan Duc Hung

 

22d

System Dynamics (SD) model of the project duration for building projects in the construction phase

Le Luong Ky Thoai

Luu Truong Van

22e

Analyzing factors affecting efficiency of communication in construction projects

Hoang Thi Lan Chi

Luu Truong Van

22f

Bond strength of steel bar in geopolymer concrete

Phan Duc Hung

Le Anh Tuan

 

Contruction cultural pages

Many autors

23

Lắng đọng trong ta bài thơ Xuân

Mong Mai

24

Trang văn hóa (Tất cả các bài thơ)

 

25

Bác Hồ và văn hóa tết

Thái Kim Đính

26

Lời mùa xuân

Trang Thanh

27

Đặc sắc thú chơi ngày tết

Mạnh Chu

28

Phong thủy ngày tết

Chu Mạnh Cường

29

Câu cá mập ở Trường Sa

Nguyễn Tấn Tuấn

30

Thương nhân Hoa Kỳ đến Việt Nam cách nay gần 200 năm

Tấn Tuấn

31

Nhã đàm: Chuyên quân xanh, quân đỏ thời @

Mai Tưởng

32

Anh Bàn chú Luận

Xuân Nguyên

33

Nụ cười đầu xuân

Xuân Hải

34

Vui xuân cùng các trò chơi dân dã

Mạnh Chu

 

Looking Abroad

 

35

Thông tin KHKT XD nước ngoài: 10 KS lâu đài đẹp nhất thế giới – 10 sân bay tốt nhất Châu Âu – 7 kỳ quan kiến trúc bị thế giới lãng quyên

10 beautiful castle hotel in the world

- 10 best European airports

- 7 wonders of architecture world was forgotten

Nhat Thien

 

Business market

 

36

Mining Vietnam 2016 to promote the mining indeestry and recovery of mineral resources in indochina area

PV

 

VFCEA News

 

 

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456