1/17/2017 10:19:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
MỤC LỤC THÁNG 1+2/2017

MỤC LỤC THÁNG 1+2/2017

 

 

Chúc tết của Chủ tịch nước, Tổng hội và Tạp chí

 

 

Chào xuân Đinh Dậu

 

01

Đinh Dậu – Xuân mới tư duy mới

Người Xây dựng

02

Chào năm mới (thơ)

Lương Sơn

03

Mừng tết Đinh Dậu

Lương Thị Hồng Đào

04

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

 

 

Kỷ niệm 87  năm ngày thành lập ĐCSVN 3/2

 

05

Đảng, mùa xuân và cương lĩnh đầu tiên

Quỳnh Trang

05a

Lời thơ  chúc Tết cuối cùng và Di chúc thiêng liêng của Người

Nguyễn Văn Thanh

06

Thơ: Từ mùa Xuân có Đảng

Nguyễn Quỳnh Thi

07

Sáng niềm tin

Đỗ Nguyên Bá

 

Đổi mới Quản lý

 

 

B ài tham lu ận trong h ội ngh ị t ổng k ết ng ành x ây d ựng n ăm 2016 v à tri ển khai nhi ệm v ụ n ăm 2017

Trần Ngọc Hùng

08

Chính sách nhà ở xã hội cần được hoàn thiện hơn nữa

Phạm Sỹ Liêm

09

Vai trò của công nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

Nguyễn Hữu Tài

10

Xen cấy nhà cao tầng có là hiểm họa cho các trung tâm đô thị

Nguyễn Hồng Thục

11

Tiết kiệm trong quản lý chi phí đô thị xây dựng

Thành Ngọc Hùng

12

Tiêu chuẩn conquas và việc áp dụng cho các dự án và nhà thầu tại Việt Nam

Conquas standard and application for projects and contractors in Viet Nam

Bùi Đức Năng

Lê Đức Huy

 

Hạ tầng Kỹ thuật – Năng lượng và Môi trường

 

12b

Vài ý kiến về thực trạng sông Hồng

Phạm Hồng Giang

13

Mùa xuân nhớ về cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải

Vũ Đức Thắng

13a

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo Uc-Win/road trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng

Research and Application of UC-win/Road 3D VR Simulation Technology in Planning and Infrastructure Development

Phạm Hoàng Kiên

Phạm Văn Chung

14

Môi trường xây dựng bền vững

N.H.C

15

Mức độ nguy hiểm sinh thái đối với kết cấu công trình trong môi trường đô thị

Kim Thi

16

Giải pháp bổ sung nhân tạo nước dưới đất phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho vùng khan hiếm nước

Nguyễn Quốc Dũng

Phan Trường Giang

Phan Việt Dũng

Nguyễn Đinh Hải

Tô Quang Trung

 

Quy hoạch – Kiến trúc – Đô thị và Xã hội

 

17

Thực trạng và định hướng phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh

Khương Văn Mười

Khương Ngọc Huy

Huỳnh Thị Minh Lý

18

Công trình kiến trúc sinh thái – kiến trúc xanh tiết kiệm năng lượng và có chất lượng sống tốt

Nguyễn Đăng Sơn

 

19

Khu công nghiệp thông minh – xu hướng của hiện đại và tương lai

Ngô Thu Thanh

20

Đầu xuân Đinh Dậu gặp gỡ kiến trúc sư Nguyễn Nga

PV

21

Ánh sáng là vật liệu của kiến trúc

Tôn Đại

 

Diễn đàn Khoa học Công nghệ

 

22

Một số vấn đề trong khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của nhà - Công trình

Nguyễn Bá  Kế

23

Xác định độ chính xác cần thiết của công tác đo đạc trắc địa xây dựng công trình theo phương pháp tỷ lệ ảnh hưởng

Phạm Văn Chuyên

24

Nghiên cứ phân tích công trình bê tông cốt thép chịu sụp đổ dây chuyền

Progressive collapse analysis of concrete building

 

Phạm Thanh Bình

Lê Quang Huy

Vũ Trọng Quang

25

Thiết kế sơ bộ tường chắn cọc xi măng đất dựa vào các điều kiện ổn định

Preliminary design of soil cement excavation support wall based on stability conditions

Ngô Trí Phước

Đặng Công Thuật

26

Đầu xuân nói chuyện tro bay

Nguyễn Thúc Tuyên

27

Ứng dụng Plaxis 2D trong phân tích ứng xử cố kết của nền đất yếu được gia cố bằng trụ đất - xi măng dưới tải trọng đất đắp

Trần Hữu Thiện

Lê Bá Vinh

28

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng hàm lượng sợi thép hạn chế vết nứt của dầm bê tông cốt thép

 

Cấn Trung Định

Chu Bảo Ngọc

Khuất Văn Nội

Đỗ Xuân Trường

28a

Mô phỏng tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi

trên cơ sở so sánh với thí nghiệm nén tĩnh cọc

Simulation of bearing capacity of bored pile based on static pile load testing

Trần Văn Thân

Trần Tuấn Anh

Đặng Xuân Vinh

 

Trang Văn hóa Xây dựng Xuân Đinh Dậu

 

 

Doanh nghiệp và Thị trường

 

32

Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 khẳng định chất lượng đào tạo

Tạ Duy Chung

33

Đề án tái cơ cấu Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera

Đặng Nam Huân

34

Đại hội lần III Hội Tin học Xây dựng Việt Nam

Vĩnh Hà

35

Trang Văn hóa Xây dựng Xuân Đinh Dậu

 

 

Nhìn ra nước ngoài

 

49

Cần bao nhiêu tua bin gió để cung cấp điện cho hành tinh

 

50

Đường hầm dài và sâu nhất thế giới đưa vào khai thác

CD

51

Trang thông tin KHKTXD tiên tiến 17 kỳ quan kiến trúc vĩ đại nhất thế kỷ XX

Cảnh Diệp

52

Ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới ở Bình Nhưỡng

CD sưu tầm

53

15 đường hầm kỳ vĩ nhất thế giới Việt Nam góp mặt 1

Cảnh Diệp tổng hợp

 

 

 

 

CONTENTS  1+2/2017

 

 

 

New year letter of National President, VFCEA, The Builder

 

 

Dinh Dau Spring welcome

 

01

Dinh Dau new spring new thinking

NXD

02

Happy New year

Luong Son

03

Dinh Dau happy new year

Luong Thi Hong Dao

04

Plan targets of 2017

 

 

Calebrating 87th years of establishment of VCP

 

05

Party, spring and the first credo

Quỳnh Trang

05a

The last poem on new year’s greeting and spiritual testament of Uncle Ho

Nguyễn Văn Thanh

06

From spring Party appearing

Nguyễn Quỳnh Thi

07

Belief light

Đỗ Nguyên Bá

 

Management renovetion

 

 

Dự kiến

Trần Ngọc Hùng

08

Housing policy should be further improvement

Phạm Sỹ Liêm

09

The role of industry in sustainable economic development strategy in Viet Nam

Nguyễn Hữu Tài

10

Whether danger when building inserts implants skyscraper in the old urban centers

Nguyễn Hồng Thục

11

Savings in cost management of urban construction

Thành Ngọc Hùng

12

Conquas standard and application for projects and contractors in Viet Nam

Bùi Đức Năng

Lê Đức Huy

 

Hạ tầng Kỹ thuật – Năng lượng và Môi trường

 

12b

Some comments on the status of the Red  river

Phạm Hồng Giang

13

Spring – Remember about Hien Luong Bridge and Ben Hai river

Vũ Đức Thắng

13a

Research and Application of UC-win/Road 3D VR Simulation Technology in Planning and Infrastructure Development

Phạm Hoàng Kiên

Phạm Văn Chung

14

Sustainable build environment

N.H.C

15

Ecological threat level for structural works in urban environment

Kim Thi

16

Solution to get underground water for production and living in areas with less water

Nguyễn Quốc Dũng

Phan Trường Giang

Phan Việt Dũng

Nguyễn Đinh Hải

Tô Quang Trung

 

Study and follow Hochiminh’s moral exemple

 

17

The status and direction of urban development in HCM City

Khương Văn Mười

Khương Ngọc Huy

Huỳnh Thị Minh Lý

18

Ecological architecture works – green architecture energy saving and have a good quality of life

Nguyễn Đăng Sơn

 

19

Smart industrial park – Tendency of modern and future

Ngô Thu Thanh

20

Dinh Dau early spring – Meeting with Architect Nguyen Nga

PV

21

Light is the material of architecture

Tôn Đại

 

Infrastructure – Energy – Environment

 

22

Some issues about the survey and evaluate the technical condition of the house and buildings

Nguyễn Bá  Kế

23

Determine the necessary precision of geodetic measurement works basis affect proportion method

Phạm Văn Chuyên

24

Progressive collapse analysis of concrete building

 

Phạm Thanh Bình

Lê Quang Huy

Vũ Trọng Quang

25

Preliminary design of soil cement excavation support wall based on stability conditions

Ngô Trí Phước

Đặng Công Thuật

26

Early spring talk about fly ash

Nguyễn Thúc Tuyên

27

Application plaxis 2 D in conduct analysis consolidation of soft ground reinforced by soil cement pillars under earthen embankment load

Trần Hữu Thiện

Lê Bá Vinh

28

Experimental study the in fluence of Fiber reinforced which restrictions the cracks of reinforced concrete beam

Cấn Trung Định

Chu Bảo Ngọc

Khuất Văn Nội

Đỗ Xuân Trường

28a

Simulation of bearing capacity of bored pile based on static pile load testing

Trần Văn Thân

Trần Tuấn Anh

Đặng Xuân Vinh

 

Trang Văn hóa Xây dựng Xuân Đinh Dậu

 

29

Triều đại Tây Sơn với Biển Đông

Quỳnh Nga

30

Báo xuân và nhuận bút xưa

Quỳnh Trang

31

Lớp tôi

Xuân Nguyên

 

Business and Market

 

32

Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 khẳng định chất lượng đào tạo

Tạ Duy Chung

33

Đề án tái cơ cấu Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera

Đặng Nam Huân

34

Đại hội lần III Hội Tin học Xây dựng Việt Nam

Vĩnh Hà

 

Looking abroad

 

49

It need how many wind turbines to supply power for planet

 

50

The longest and deepest tunnel of the world has been exploited

CD

51

17 architectural wonders of the world greatest of Century

Cảnh Diệp

52

The deepest subway station of the world in Pyongyang

CD sưu tầm

53

15 tunels wonders of the world – Viet Nam has one

Cảnh Diệp tổng hợp

 

VFCEA News

 

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456