7/2/2008 5:20:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các ban trực thuộc

 • Ban Tổ chức: Trưởng ban Trần Ngọc Hùng.
 • Ban Chính sách: Trưởng ban Trần Ngọc Hùng.
 • Ban Chất lượng: Trưởng ban Trần Chủng.
 • Ban Đào tạo: Trưởng ban: Nguyễn Văn Hùng.
 • Ban Khoa học Công nghệ: Trưởng ban Đỗ Văn Hứa
 • Ban Đối ngoại: Trưởng ban GS.TS. Nguyễn Trường Tiến
 • Ban Kỹ sư: Trưởng ban GS.TS. Nguyễn Trường Tiến.
 • Ban Tài chính: Trưởng ban Phạm Thế Minh.
 • Ban Thông tin: Trưởng ban Nguyễn Quốc Trị.
 • CLB Chuyên gia XD lão thành: Chủ nhiệm  Đỗ Văn Bát.
 • Văn phòng Tổng Hội: Chánh văn phòng TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận
 • Thường trực GT Loa Thành: GS.TS.Nguyễn Tài.
 • VP đại diện Tổng Hội phía Nam: Vũ Hùng Việt- Trưởng đại diện
  • Văn phòng: 852 XVNT, P.28,Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
 • VP đại diện Tổng Hội tại miền Trung: Đặng Việt Dũng - Trưởng đại diện
  • Văn phòng : 199 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng
 • Hội đồng KHCN & Đào tạo: Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Phạm Hồng Giang
            
 - Cơ quan ngôn luận:

         -  T/C Người Xây dựng: TBT: KTS.Vũ Quốc Chinh.

 

 • Website tonghoixaydungvn.vn: Phụ Trách: ThS.KS Đỗ Thị Hồng Thanh

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội xây dựng Việt Nam:

Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch, các phó Chủ tịch và Tổng Thư ký.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Đoàn Chủ tịch:

 • Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác hàng năm trình Đoàn Chủ tịch thông qua trước khi trình hội nghị BCH TW Tổng Hội XDVN.
 • Chuẩn bị các nội dung, chương trình công tác hàng quý, năm của Đoàn Chủ tịch và của từng thành viên trong Đoàn Chủ tịch.
 • Trình Đoàn Chủ tịch việc quyết định thay đổi nhân sự là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Tổng Hội XDVN trước khi xin ý kiến của BCH TW Tổng Hội.
 • Quyết định công nhận hội viên tập thể, chi hội, hội viên, hội viên danh dự và cấp thẻ hội viên.
 • Quyết định khen thưởng, kỷ luật theo các hình thức đã được Đoàn Chủ tịch quy định.
 • Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Phó Ban, Phó Văn phòng, thành viên các Ban trực thuộc.
 • Quyết định thành lập, giải thể các đơn vị phụ thuộc.

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp






123456