7/2/2008 5:36:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Tổng Hội xây dựng Việt Nam có quan hệ hợp tác song phương với các Hội kỹ sư xây dựng các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Philippin, Đài Loan, Mỹ, Úc....

Tổng Hội xây dựng Việt Nam có quan hệ hợp tác song phương với các Hội kỹ sư xây dựng các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Philippin, Đài Loan, Mỹ, Úc:

  1. Hội công trình xây dựng Trung Quốc
  2. Hội Kỹ sư xây dựng Nhật Bản
  3. Hội kỹ sư xây dựng Hàn Quốc
  4. Hội kỹ sư xây dựng Mỹ
  5. Hội kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng Lào
  6. Hội kỹ sư xây dựng Philippin
  7. Hội kỹ thuật công trình và thủy lợi Trung quốc (Đài Loan)
  8. Hội kỹ sư xây dựng Úc

Tổng Hội xây dựng Việt Nam là thành viên chính thức của Hội đồng phối hợp kỹ thuật xây dựng Châu Á, Tổng hội xây dựng Việt Nam tham gia  tích cực  các hoạt động của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư các quốc gia Đông Nam Á với tư cách là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456