1/31/2019 10:44:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Bài phát biểu của ông Trần Ngọc Hùng Chủ tịch Tổng Hội XDVN tại cuộc gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ ngày 29.01.2019

      PHÁT HUY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG  CỦA ĐỘI NGŨ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC

 

         Bài phát biểu tại cuộc gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ ngày 29.01.2019
 
         
 

 Kính thưa đồng chí Thủ tướng !

Kính thưa các đại biểu!

 Bản báo cáo kết quả hoạt động và nhiệm vụ thời gian tôi đã được GS.VS Đặng Vũ Minh trình bày khá đầy đủ. Với góc độ của một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư – xây dựng – một lĩnh vực đang được tập trung đầu tư rất lớn của nhà nước và mọi thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng 30 -40% GDP của cả nước góp phần quan trọng vào hiệu quả kinh tế xã hội của đất nước. Tôi xin được kiến nghị với Thủ tướng và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan một số vấn đề sau:

Một là đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ, tâm huyết thực hiện nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các thành viên là rất lớn. Nhưng hiệu quả còn nhiều hạn chế mà một nguyên nhân quan trọng là thế chế hóa nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết của Đảng vào các quy định pháp luật còn chậm và chưa đổi mới cụ thể nhất là LUẬT VỀ HỘI vẫn chưa được Quốc hội thông qua qua 2 lần Chính phủ trình mà chính Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đang mong đợi lại cũng đề nghị chưa thông qua tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2017 mà nguyên nhân cơ bản là Luật thiên về quản lý – Thậm chí nhiều người đề nghị tôi là Luật Quản lý Nhà nước về Hội. Thiếu một chương quan trọng là các cơ chế tạo điều kiện để Hội hoạt động thông qua các nhiệm vụ tư vấn phản biện, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức, thông tin và dịch vụ công khác theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ để các hội, các nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ này một cách chủ động không bị tình trạng XIN – CHO như hiện nay. Ví dụ Chính phủ quy định loại hình dự án nào phải có tư vấn phản biện của Liên hiệp Hội và các hội thành viên như văn bản số 45 của Bộ chính trị.

Hai là nhiệm của của đội ngũ các nhà khoa học, tri thức của Liên hiệp Hội trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước lần thứ 4 (gọi tắt là 4.0). Chúng tôi rất mừng là vấn đề này được Thủ tướng quan tâm, mới đây nhất tại Hội nghị Đavot Thụy Sỹ Thủ tướng đã mời gọi các nhà khoa học, các doanh nghiệp hãy mang những sản phẩm, ý tưởng của các sản phẩm 4.0 tới Việt Nam. Vậy ở Việt Nam Thủ tướng yêu cầu gì? Nhà nước cần gì? Trọng tâm của công cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ 4 ở Việt Nam là gì? Ở mỗi lĩnh vực để có kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ này thế nào đến năm 2025 -2030. Đề nghị Chính phủ cần có sự chỉ đạo quyết liệt dành thời gian, kinh phí, trí tuệ để triển khai nhiệm vụ này nếu không như nhiều nhà quản lý, khoa học đã nhận định từ cuối thế kỷ  XX chúng ta đã chậm một bước trong việc tổ chức thực hiện cuộc cách mạng lần thứ III của thời đại thông tin – điều 2.

Ba là dưới góc độ của một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng Kiến nghị Thủ tướng một số vấn đề sau:

1.Sớm tổng kết để sửa đổi Luật đất đai còn nhiều điểm bất cập hiện đang gây thất thoát lãng phí rất lớn và cũng là lĩnh vực “mất” nhiều cán bộ nhất đặc biệt là các quy định về thẩm quyền và đối tượng thu hồi đất, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Cơ chế bắt buộc đấu giá với mội loại hình dự án.

2.Sửa đổi bổ sung Nghị định mới về NHÀ Ở XÃ HỘI, XÂY DỰNG CẢI TẠO CHUNG CƯ CŨ và Ban hành Nghị định về nhà ở cho thuê.

3.Riêng lĩnh vực Quy hoạc về Quản lý Quy hoạch đề nghị Chính phủ sớm tổng kết để sửa đổi bổ sung việc thực hiện các quy định trong Luật Quy hoạch Đô thị và Luật Xây dựng. Đặc biệt là chế tài xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý quy hoạch, cấp phép kể cả các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng thực hiện.

4. Riêng về dự án Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, được biết Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Hà Nội tổng kết 8 năm (2011-2019) thực hiện đề án điều chỉnh quy hoạch. Chúng tôi xin sẵn sàng huy động lực lượng đội ngũ các nhà khoa học, quản lý tham gia như khi làm dự thảo lần trước (Chúng rôi đã trình bày trước Bộ Chính trị được đánh giá cao). Nhưng có một điểm xin đề nghị Thủ tướng quan tâm đó là việc Quy hoạch khu hành chính – văn hóa – xã hội quanh khu vực Hùng Vương của Thủ đô Hà Nội. Năm 2011 chúng tôi đã đề cập nhưng không thấy động tĩnh. Cần kiên quyết triển khai Quy hoạch và xây dựng mới khu Trung tâm Hành chính, Văn hóa, Lễ hội vô cùng quan trọng này (Bao gồm việc phá bỏ trụ sở Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội – Kiến trúc quá xấu, quá cũ, cầu thang máy nhỏ chỉ vừa chỗ cho 4 người, thu hồi toàn bộ các công trình từ Tràng Tiền – Hàng Dầu để xây dựng một khu trung tâm hành chính, văn hóa, lễ hội (bao gồm các Trụ sở Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân ...) xứng tầm với Thu đô 100 triệu dân.

      
         

         Cuối cùng nhân dịp năm mới xin kính chúc đồng chí Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc

Trần Ngọc Hùng -  Chủ tịch Tổng Hội XDVN

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456