11/29/2017 10:11:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thành lập từ năm 1996, Hội Bê tông Việt Nam (VCA) đã có 20 năm phát triển với nhiều đóng góp cho ngành Xây dựng thông qua những công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, VCA đã làm tốt vai trò của mình, ngày càng đưa uy tín cũng như tầm ảnh hưởng của mình lên một tầm cao.
Hội bê tông Việt Nam: Tập trung phát huy nghiên cứu khoa học
Thành lập từ năm 1996, Hội Bê tông Việt Nam (VCA) đã có 20 năm phát triển với nhiều đóng góp cho ngành Xây dựng thông qua những công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, VCA đã làm tốt vai trò của mình, ngày càng đưa uy tín cũng như tầm ảnh hưởng của mình lên một tầm cao.
Hội bê tông Việt Nam: Tập trung phát huy nghiên cứu khoa học - Ảnh 1
Ảnh minh họa.
Làm tốt vai trò phản biện
Với đặc thù là tổ chức xã hội ngành nghề, hoạt động trong lĩnh vực chuyên sâu về vật liệu bê tông. Hội Bê tông Việt Nam luôn coi công tác hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phản biện xã hội là một trong những nội dung chủ yếu hoạt động của Hội. Do vậy VCA luôn đứng về phía hội viên tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động kinh doanh cũng như góp ý sửa đổi những văn bản luật và dưới luật góp phần xây dựng các quy hoạch, chiến lược phát triển lĩnh vực bê tông và VLXD, các chủ trương chính sách quản lý phát triển ngành Xây dựng nói chung và lĩnh vực sản xuất bê tông nói riêng.
Trong thời gian qua VCA tham gia góp ý kiến cho dự án "Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" trong đó có nội dung liên quan đến phát triển bền vững, lĩnh vực công nghệ, sản phẩm bê tông mới trong tương lai. Góp ý phản biện cho dự án "Quy hoạch phát triển đồng bộ hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực xây dựng và VLXD đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". Góp ý cho dự thảo luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa, góp ý cho các vấn đề về chính sách thuế, hải quan…, góp ý cho soát xét hoàn thiện quy chuẩn quốc gia "QCVN 16:2014/BXD về sản phẩm và hàng hóa VLXD" do Bộ Xây dựng công bố - trong đó có liên quan tới một số sản phẩm bê tông và phụ gia bê tông...
Sát cánh lắng nghe nhu cầu của hội viên
Vì là ngành sản xuất đặc thù về bê tông đến nay có 96 DN và 60 cá nhân tham gia. Hội đã có nhiều ý tưởng nhằm gắn kết, hỗ trợ các đơn vị hội viên có nhu cầu trong việc nâng cao thương hiệu, mở rộng thị trường ứng dụng, nâng cao chất lượng sản phẩm và đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã phát huy vai trò đầu mối tập hợp các ý kiến của các đơn vị hội viên trong việc kiến nghị với Bộ Xây dựng, Bộ KH&CN, Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng cho đăng ký kế hoạch xây dựng và công bố tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cho nhiều sản phẩm, cấu kiện bê tông dùng trong xây dựng như: Sản phẩm cọc bê tông ly tâm ứng lực trước; sản phẩm cột điện bê tông cốt thép ly tâm; các sản phẩm bê tông dùng trong xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường; các sản phẩm tấm tường bê tông theo công nghệ đùn ép (Acotec); tấm tường Sandwich... Đồng thời tổ chức biên soạn và công bố tiêu chuẩn cơ sở cấp Hội Bê tông Việt Nam (TC.VCA), cho một số sản phẩm mới nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN có sản phẩm mới cần quảng bá, đưa vào ứng dụng thực tiễn nhưng chưa có TCVN.
Hội đã tích cực trong việc tìm kiếm các thông tin khoa học công nghệ, cung cấp các tài liệu kỹ thuật hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc tìm kiếm các công nghệ mới, tư vấn đầu tư xây dựng mở rộng sản xuất, sản phẩm mới, hoặc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ - nâng cao hiệu quả kinh doanh sản xuất. Thông qua ấn phẩm "Thông tin khoa học và công nghệ Bê tông" được phát hành 1 số/ quý. Cung cấp các tài liệu TCVN mới về phụ gia cho bê tông, về các sản phẩm, cấu kiện bê tông mới như tấm tường nhẹ…
Trong nhiệm kỳ IV (2014 - 2017) tuy còn nhiều khó khăn, thử thách song Hội Bê tông Việt Nam đã tiếp tục giữ vững truyền thống vượt khó đảm bảo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội. Nội dung hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng, thực tiễn và gắn bó chặt chẽ với các hội viên.
Hội đóng vai trò là đầu mối và là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật với sản xuất, đưa công tác đào tạo, tập huấn kiến thức nghiệp vụ, nâng cao trình độ nhận thức hiểu biết cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu và cán bộ kỹ thuật lĩnh vực bê tông. Hội đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, đồng thời qua các Hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế góp phần tăng cường tình đoàn kết, mối giao lưu tiếp cận với trình độ khoa học công nghệ bê tông tiên tiến trên thế giới cho các hội viên trong cả nước.
Hoài Thu (bao moi)

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456