8/23/2019 10:52:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 20 tháng 8 năm 2019. Với sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP), Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” tổ chức BUILDING MATERIAL FORUM - BMF2019...

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BUILDING MATERIAL FORUM - BMF2019

      

Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh.

Tại hội trường Thống nhất nhất tòa nhà Eurowindow số 02 Phố Tôn Thất Tùng - Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019. Với sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP), Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” tổ chức hội thảo khởi động chuẩn bị cho diễn đàn doanh nghiệp vật liệu xây dựng (BMF2019): “Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh” dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11 năm 2019.

Diễn đàn có sự tham gia của các Sở Xây dựng, Hội Vật liệu Xây dựng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành xây dựng và đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung, các cơ quan báo chí, truyền hình và truyền thông đại chúng.

Là sự kiện được tổ chức hàng năm của ngành vật liệu xây dựng, Diễn đàn BMF năm nay tập trung vào chủ đề vật liệu xây không nung (VLXKN) nhằm thúc đẩy các điển hình tiên tiến và sáng tạo trong sản xuất, sử dụng VLXKN và vinh danh các doanh nghiệp với những giải pháp sáng tạo về công nghệ, sáng tạo trong hoạt động sản xuất và sử dụng VLXKN góp phần vào bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Trước yêu cầu mới của công cuộc xây dựng đất nước, quá trình đô thị hóa và phát triển nhanh ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng phải ngày càng thân thiện hơn với môi trường, bền vững, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện môi trường làm việc của người lao động và bảo vệ sức khỏa của người dân, an sinh xã hội bằng cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp, tiêu thụ ít nguyên nhiên vật liệu và tận dụng phế thảo (Tro & amp; Xỉ) của các nhà máy công nghiệp…

Phát biểu tại hội thảo, ông Tống Văn Nga Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VLXKN và khẳng định “Đây cũng là dịp tốt để các doanh nghiệp trao đổi, nói lên tiếng nói của mình, đóng góp những ý tưởng mới và giải pháp quan trọng, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm lan tỏa niềm tin đối với VLXKN trong cộng đồng xã hội”.

Để ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển xanh và bền vững của ngành vật liệu xây dựng, diễn đàn BMF 2019 sẽ lựa chọn các doanh nghiệp điển hình, xuất sắc theo các tiêu chí sáng tạo đổi mới, chất lượng sản phẩm và công trình, giải pháp bảo vệ môi trường và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động.

Công tác bình xét hồ sơ doanh nghiệp để vinh danh sẽ được thực hiện theo 4 nhóm tiêu chí cơ bản sau đây:

1. Năng lực và sáng tạ năng lực và kinh nghiệm, quy mô đơn vị, giải pháp sáng tạo…

2. Chất lượng sản phẩm/ thiết bị/ công trình: Quản lý chất lượng, tiêu chuẩn áp dụng…

3. Bảo vệ môi trường: Biện pháp quản lý, đảm bảo môi trường.

4. Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động.

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia bình xét danh hiệu “Doanh nghiệp điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh” cần gửi hồ sơ về Ban Thư ký trước ngày 15/10/2019.

Diễn đàn và lễ vinh danh sẽ được tổ chức 22/11/2019 tại Hà Nội.

Xuân Hải

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456