3/13/2018 10:13:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thực hiện chương trình hoạt động của Nhiệm kỳ VIII, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam trân trọng kính mời các Ông/Bà Chủ Tịch và Tổng Thư ký các Hội Xây dựng tỉnh , thành phố…, các Ủy viên BCH Tổng Hội Xây dựng Việt Nam tơi dự:

THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ CÁC HỘI XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH PHÍA NAM

 

Thực hiện chương trình  hoạt động của Nhiệm kỳ VIII, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam trân trọng kính mời các Ông/Bà  Chủ Tịch và Tổng Thư ký  các Hội Xây dựng tỉnh , thành phố…, các Ủy viên BCH Tổng Hội Xây dựng Việt Nam tơi dự:

 

HỘI NGHỊ CÁC HỘI XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH PHÍA NAM

 

Nội dung:

 

-                      Nghe Báo cáo hoạt động 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

-                      Góp ý Dự thảo các Luật liên quan đến Ngành Xây dựng

 

Thời gian:  8h30 – 11h30, thứ sáu ngày 23/3/2018

 

Địa điểm: Văn phòng Hội Xây dựng Đồng Nai

Số 38 Phan Chu Trinh, Đường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

 

Các đại biểu xác nhận và thông tin tới Văn phòng Tổng Hội XDVN:

Tel: 0243831473

Email: tonghoixdvn@yahoo.com.vn trước ngày 22/3/2018

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456