3/27/2018 9:40:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hội nghị thường niên Hội đồng điều phối Xây dựng Châu Á 2018 dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong 3 ngày từ 12-14.4.2018 với sự tham dự của 12 nước thành viên (chưa kể chủ nhà Việt Nam)

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI  XÂY DỰNG CHÂU Á VÀ HỘI THẢO BÊN LỀ

 

Hội nghị thường niên Hội đồng điều phối  Xây dựng Châu Á 2918 dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong 3 ngày  từ 12-14.4.2018 với sự tham dự của 12 nước thành viên (chưa kể chủ nhà Việt Nam)

Dự kiến chương trình như sau:

Ngày thứ nhất:

Sáng: Họp Ban kế hoạch : Tổng hợp hoạt động năm qua và đề xuất hoạt động năm tới.

Chiều: Họp Ban thường trực : Nghe các tiểu ban trình bày hoạt động năm qua và đề xuất hoạt động năm tới.

Ngày thứ hai:

Sáng: Họp phiên toàn thể và tổng kết Hội nghị

Chiều: Các Hội thảo khoa học chủ đề:

1.       Phòng chống thiên tai: Do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì

2.       Phát triển bền vững: Do Việt Nam và Mỹ đồng chủ trì

Ngày thứ Ba: Tổ chức tham quan Công trình Cầu Lạch Huyện Hải Phòng kết hợp đi thăm đảo Cát bà

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456