4/9/2018 1:50:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ CÁC HỘI XÂY DỰNG PHÍA NAM Họp ngày 23 tháng 3 năm 2018 tại Đồng Nai

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ CÁC HỘI XÂY DỰNG PHÍA NAM

Họp ngày 23 tháng 3 năm 2018 tại Đồng Nai

       

       PGS.TS. Lê Thị Bích Thuận - UV Đoàn Chủ tịch THXDVN - P.Tổng thư ký - Chánh VP

Ngày 23/3/2018, tại Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Thường trực Đoàn Chủ tịch đã họp với các Hội Xây dựng các tỉnh phía Nam. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; đồng chí Phạm Thế  Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; Ông Võ Hồng Việt, cố vấn của Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; Ông Nguyễn Cảnh, Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam phụ trách Phía Nam; Ông Trần Đình Thái, Phó Tổng thư ký Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cùng các đồng chí là Chủ tịch, Tổng thư ký các Hội Xây dựng của các tỉnh khu vực Phía Nam.

Sau lời phát biểu khai mạc của ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Hội nghị đã nghe ông Phạm Thế Minh, trình bày  các báo cáo công tác hoạt động của các Hội Xây dựng phía Nam và báo cáo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Quy hoạch Đô thị.

Trên cở sở các ý kiến thảo luận của các Đại biểu, đồng chí Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam kết luận:

1. Hiện tại khu vực Phía Nam còn 11 tỉnh thành chưa có Hội Xây dựng. Hoạt động của các Hội Xây dựng Phía Nam không đều, có Hội mạnh như Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng có hội hầu như không hoạt động gì. Nguyên nhân chính do các hội chưa có phương thức hoạt động phù hợp và việc tạo ra nguồn kinh phí có rất nhiều khó khăn. Có Hội đã xin giải thể. Để tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động, các hội cần tổ chức học hỏi kinh nghiệm các hội mạnh. Giải pháp và lập tổ chức làm kinh kế trực thuộc và kết nạp hội viên tập thể mạnh là giải pháp nên được xem xét.

2. Cần có giải pháp phát triển các hội tại các địa phương chưa có Hội. Trong năm nay, giao Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam phối hợp Ban thư ký Tổng Hội vận động các tỉnh Tây Ninh và Long An là các địa phương có điều kiện thành lập Hội.

3. Về công tác góp ý cho Luật, do tài liệu mới được tiếp cận lại liên quan tới 4 luật rất quan trọng nên các Hội Xây dựng sẽ nghiên cứu lấy ý kiến các chuyên gia và tổng hợp gửi cho Ban Thư ký Tổng Hội (chậm nhất 3/4/2018) để tập hợp chuyển cơ quan Tổng Hội kiến nghị với Ban soạn thảo.

4. Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam phối hợp Ban thư ký Tổng Hội chỉ đạo các Hội Xây dựng Bà Rịa -Vũng Tàu và Đồng Tháp tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ theo quy định.

        Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam tại Hội nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch với các Hội Xây dựng các tỉnh phía Nam. Văn phòng xin thông báo để các đơn vị cá nhân có liên quan biết thực hiện./.
Nơi gửi:

- Các đ/c Đoàn Chủ tịch TH;

- Các Hội Xây dựng CN, TT;

- Các Ủy viên BCH TH;

- Lưu  VP;

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

KIÊM PHÓ TỔNG THƯ KÝ(đã ký và đóng dấu)

 

Lê Thị Bích Thuận

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456