5/4/2018 8:22:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trong ba ngày 12, 13 và 14/4/2018, Hội nghị thường niên Ban Điều hành Hội đồng điều phối kỹ sư châu Á lần thứ 34 họp tại Hà nội. Số lượng đại biểu tham dự là 53 người, bao gồm đại diện hội kỹ sư 13 nước thành viên và Ban thư ký của Hội đồng gồm Chủ tịch, Tổng thư ký và một số trưởng ban.

Hội nghị thường niên Hội đồng điều phối kỹ sư châu Á và Hội thảo bên lề

 

Trong ba ngày 12, 13 và 14/4/2018, Hội nghị thường niên Ban Điều hành Hội đồng điều phối kỹ sư châu Á lần thứ 34 họp tại Hà nội. Số lượng đại biểu tham dự là 53 người, bao gồm đại diện hội kỹ sư 13 nước thành viên  và Ban thư ký của Hội đồng gồm Chủ tịch, Tổng thư ký và một số trưởng ban. Phía Việt nam tham dự gồm Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt nam, Ông Phạm Thế Minh, Phó Chủ tich kiêm tổng thư ký THXDVN, GS TSKH Phạm Hồng Giang, Phó Chủ tịch TH cùng các Đc trong ban đối ngoại của TH. Chương trình Hội nghị diễn ra một ngày rưỡi đã được ban thư ký triển khai như sau:

Ngày đầu tiên: Họp Ban Kế hoạch vào buổi sáng nghe tổng hợp hoạt động trong năm qua và đề xuất hoạt động trong năm tới. Một số nội dung nổi bật được thảo luận như phát triển hội viên, tăng cường giao lưu học hỏi, Nang cao trình độ kỹ sư đáp ứng phát triển kHCN,...

Buổi chiểu họp họp ban thường trục nghe các tiểu ban kỹ thuật trình bày hoạt động trong năm qua và đề xuất hoạt động trong thời gian tới. Dự kiến Hội nghị Khoa học Công nghệ quốc tế về kỹ thuật Hạ tầng Châu Á lần thứ 8 họp tại Nhật bản vào tháng 4 năm 2019.

Buổi sáng ngày  thứ hai họp phiên toàn thể và tổng kết hội nghị.

Buổi chiều ngày 13/4/2018 hội thảo khoa học quốc tế diễn ra tại Đại học Giao thông Vận tải gồm: Hội thảo Phòng chống thiên tai do TC21 chủ trì và Phát triển bền vững TC14 phối hợp chủ trì. Hai hội thảo trên đã được các tiểu ban kỹ thuật điều hành với phần thảo luận sôi nổi và thú vị.

Ngày thứ ba: Các đại biểu đã thăm quan công trường xây dựng Cầu Bạch đằng và cầu Lạch huyện – Hải phòng, cây cầu vượt biển dài nhất Đông nam Á đồng thời kết hợp đi Cát bà

        Hội nghị thường niên Ban Điều hành Hội đồng điều phối kỹ sư châu Á lần thứ 34 đã thành công tốt đẹp, được các đại biểu quốc tế đánh giá cao về chất lượng  tổ chức và lòng hiếu khách của nước chủ nhà. Các hội thảo đã được đông đảo các chuyên gia các nhà khoa học tham dự và các nhiều tham luận chất lượng.

 Ban Tk

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456