5/4/2018 11:08:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 4.5.2018 tại phòng họp Trụ sở Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã diễn ra Hội thảo nghiên cứu các mô hình nhà ở xã hội cho thuê Thành phố Hà Nội. Đến dự có Lãnh đạo Tổng Hội Xây dựng Việt Nam : Ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch; ông Phạm thế Minh P.Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký; Lãnh đạo và đại diện các Hội chuyên ngành : ông Tô Anh Tuấn – Chủ tịch Hội Quy hoạch đô thị Hà Nội; Ông Đào Ngọc Nghiêm – P.Chủ tịch Hội quy hoạch đô thị Việt Nam cùng nhiều cán bộ quản lý và chuyên gia Cục quản lý nhà Bộ Xây dựng…

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU CÁC  MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN  NHÀ Ở CHO THUÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 


Ngày 4.5.2018 tại phòng họp Trụ sở Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã diễn ra Hội thảo nghiên cứu các mô hình nhà ở xã hội cho thuê Thành phố Hà Nội. Đến dự có Lãnh đạo Tổng Hội Xây dựng Việt Nam : Ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch; ông Phạm thế Minh P.Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký; Lãnh đạo và đại diện các Hội chuyên ngành : ông Tô Anh Tuấn – Chủ tịch Hội Quy hoạch đô thị Hà Nội; Ông Đào Ngọc Nghiêm – P.Chủ tịch Hội quy hoạch đô thị Việt Nam cùng nhiều cán bộ quản lý và chuyên gia Cục quản lý nhà Bộ Xây dựng…

 

Nhà ở là nhu cầu thiết yếu và là quyền cơ bản của mỗi con người; thực tế nhiều hộ gia đình, cá nhân… người thu nhập thấp tại các khu vực đô thị đang gặp khó khăn về nhà ở…

Hội thảo đã tập hợp được nhiều tham luận về tình hình thực trạng, cơ chế chính sách có liên quan đến phát triển nhà ở xã hội cho thuê, một số vướng mắc chính về nguồn vốn, về công tác quy hoạch cũng như việc thay đổi nhận thức trong việc thuê nhà ở xã hội… cùng một số giải pháp nhằm  thúcđẩy phát triển nhà ở xã hội để cho thuê trong giai đoạn tới…

Hội thảo cũng giới thiệu một số kinh nghệm quốc tế trong phát triển NÕH cho thuê và thảo luận định hướng mô hình phát triển NÕH cho thuê thành phố Hà Nội

PV.


 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456