6/27/2018 9:07:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
HOÃN Hội nghị các Hội Xây dựng các Tỉnh phía Bắc
 
 

THÔNG BÁO KHẨN

 

Do công việc đột xuất, bất khả kháng nên lãnh đạo Tổng hội XDVN không thể chủ

trì Hội nghị các Hội Xây dựng các Tỉnh phía Bắc vào ngày 29/6/2018 tại Thái Nguyên.

Vì vậy Hội nghị sẽ HÕAN và tổ chức vào dịp khác, Tổng hội XDVN sẽ có thông

báo sau. Rất mong sự thông cảm từ các Hội Xây dựng các tỉnh phía Bắc.

 

Trân trọng.

 

TS. Lê Thị Bích Thị  Bích Thuận – PTTK kiêm Chánh Văn phòng

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456