7/30/2018 11:05:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 27 tháng 7 năm 2018 Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị các Hội xây dựng tỉnh thành phía Bắc tại KDL Hồ Núi Cốc Thành phố Thái Nguyên.

HỘI NGHỊ CÁC HỘI XÂY DỰNG TỈNH THÀNH PHÍA BẮC

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2018  Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị các Hội xây dựng tỉnh thành phía Bắc  tại KDL Hồ Núi Cốc Thành phố Thái Nguyên.

Đến dự có gần 50 đại biểu là đại diện thừơng trực Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam : Ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch ; Ông Phạm Thế Minh P.Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam ; Ông PGS.TS. Lưu Đức Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học Việt Nam. các Trưởng ban tư vấn phản biện, ban khoa học công nghệ; thông tin báo chí … Tổng hội Xây dựng Việt Nam và đại diện các Hội xây dựng các tỉnh thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình,Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hải Dương.v.v…Đại diện sở Xây dựng thái nguyên, Sở Công thương TN, Công ty thoát nước Thái nguyên .v.v…

Hội nghị đã nghe báo cáo về các Hoạt động của Tổng hội từ sau đại hội VII tổng hội đến nay (từ tháng 8/2017..nay) do TS. Trần Đình Thái – P’Tổng Thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam đọc (xem báo cáo đính kèm).

Sau đó đại diện các Hội tỉnh thành  đã lần lượt đều phát biểu về các hoạt động và các kiến nghị về mọi mặt hoạt động Hội…

Hội nghị đã thành công rực rỡ. Các kiến nghị sẽ lần lượt được gửi về  Tổng hội Xây dựng Việt Nam và sẽ được đăng tải tiếp…

PV.

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456