6/8/2020 10:57:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 29.5.2020 tại Phòng họp Trụ sở Tổng Hội Xây dựng Việt Nam 625A La Thành Ba Đình Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch THXDVN lần thứ 4 khóa 8 (2017-2022).

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM LẦN THỨ IV khóa VIII (2017-2022) (mở rộng)

 

Ngày 29.5.2020 tại Phòng họp Trụ sở Tổng Hội Xây dựng Việt Nam 625A La Thành Ba Đình Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch THXDVN lần thứ 4 khóa 8 (2017-2022).

Đến dự Hội nghị có 30 đại biểu bao gồm các Đ/C Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; Đ/C Phạm Thế Minh – P. Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký; Đ/C TS. Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng - P.Chủ tịch THXDVN; Đ/C Đặng Việt Dũng – PCT thường trực TP. Đà Nẵng – Chủ tịch Hội Xây dựng Đà Nẵng - P.Chủ tịch THXDVN … và các Đ/C thành viên Đoàn Chủ tịch khác ; P.Chủ tịch THXDV Viện trưởng các Viện NC Đô thị PTHT, Viện NCKTXD và Đô thị; Trưởng ban Khoa học CN; TVPB; TTTT; T/C Người XD; Website…

Đ/C Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã phát biểu khai mạc Hội nghị nêu bật những cố gắng tích cực của Tổng Hội Thực hiện Nghị quyết kỳ họp lần thứ IV Hội nghị Ban chấp hành toàn quốc; công tác từ sau đại hội và công tác trong năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID - 19, các hoạt động tư vấn phản biện, đào tạo, Nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức và nâng cao năng lực hoạt động hội cho các hội thành viên, hội địa phương và khối hội viên tập thể vẫn được triển khai tích cực. Sẽ được đề cập đến trong Báo cáo do Đ/C Tổng Thư ký Phạm Thế Minh sẽ báo cáo sau đây.

 

Về Công tác Tổ chức, Đ/C Trần Ngọc Hùng đề xuất do tuổi cao sức khỏe giảm sút xin được miễn nhiệm vụ Chủ tịch THXDVN và đề cử Đ/C Đặng Việt Dũng – PCT thường trực TP. Đà Nẵng – Chủ tịch Hội Xây dựng Đà Nẵng - P.Chủ tịch THXDVN đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch THXDVN.. Hội nghị Đoàn Chủ tịch đã thông qua đề xuất này và kiến nghị để Hội nghị BCHTW THXDVN sẽ họp vào tháng 8/2020 xem xét và ra quyết định bổ nhiệm. 

Tiếp theo Hội nghị đã nghe Đ/C Phạm Thế Minh – P. Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký đọc BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIÊT NAM (TỪ SAU KỲ HỌP ĐOÀN CHỦ TỊCH LẦN THỨ 3 NGÀY 24/10/2019 ĐẾN NAY VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI

Các Đại biểu chú ý lắng nghe và tích cực phát biểu góp ý như: Đ/C Tống Văn Nga Chủ tịch Hội VLXD; Đ/C Nguyễn Văn Liên – Chủ tịch Hội Kết cấu và CNXD; Đ/C Nguyễn Tiến Hóa – Chủ tịch Hội XD Hải Dương; Đ/C Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Hội XD Đà Nẵng; Đ/C Lưu Đức Hải - Viện trưởng Viện NCĐT và PTHT; Đ/C Nguyễn Hồng Hạnh –Trưởng Ban TƯ vấn phản biện…v.v…

Hội nghị đã kết thúc trong tinh thần đoàn kết vui vẻ và thắng lợi cho các quyết sách trong hoạt động THXD tiến đến kỳ họp Ban chấp hành dự kiến tháng 8/2020./.

PV.

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456