10/20/2020 9:51:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Tổng Hội Xây dựng Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề về: ”Giải pháp kết nối phát triển KH & CN xây dựng giữa Tổng Hội Xây dựng Việt Nam với các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu và Doanh nghiệp” nhằm...

Thông báo về Hội thảo ”Giải pháp kết nối phát triển KH & CN   xây dựng giữa Tổng Hội Xây dựng Việt Nam với các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu và Doanh nghiệp

 

 (Tọa đàm khoa học về Phương án Cảng Lạch Huyện năm 2013)

Tổng Hội Xây dựng Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề về:

”Giải pháp kết nối phát triển KH & CN   xây dựng giữa Tổng Hội Xây dựng Việt Nam với các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu và Doanh nghiệp” nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia góp phần làm rõ hơn vai trò vai trò của việc hợp tác liên kết giữa các đơn vị hoạt động khoa học công nghệ như Trường, Viện, Doanh nghiệp với các Hội chuyên ngành để có các giải pháp trong phát triển khoa học công nghệ.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 28.10.2020

Tại Phòng họp Trụ sở Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

625A La Thành Ba Đình Hà Nội

 

(Nguồn: Ban KHCN THXDVN)

 

 

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456