1/8/2021 10:19:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Nhằm nâng cao mối quan hệ và hiệu quả hoạt động giữa Tổng hội Xây dựng Việt Nam và TP Hà Nội về lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, ngày 06/01/2021, Tiến sỹ Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội.

Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội

 Nhằm nâng cao mối quan hệ và hiệu quả hoạt động giữa Tổng hội Xây dựng Việt Nam và TP Hà Nội về lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, ngày 06/01/2021, Tiến sỹ Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội.

Tiến sỹ Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp và làm việc với Tiến sỹ Đặng Việt Dũng- Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, Tiến sỹ Dương Đức Tuấn đón tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Hai bên đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến truyền thống giữa Tổng hội Xây dựng Việt Nam và UBND TP Hà Nội trong nhiều năm qua, đặc biệt là  lĩnh  vực kiến trúc , quy hoạch và xây dựng. 

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục cùng phối hợp trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, tư vấn, phản biện, hội thảo khoa học mà Tổng hội Xây dựng Việt Nam là nơi hội tụ các chuyên gia đầu ngành.  

Tổng hội Xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm việc trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng. Điều lệ Tổng Hội được phê duyệt tại Quyết định số 02/2004/QĐ-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ. Tổng hội Xây dựng Việt Nam có trụ sở tại số 625A đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Tổng hội Xây dựng Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Federation of Civil Engineering Associations, viết tắt là VIFCEA.

Cả nước hiện có 11 hội chuyên ngành, 44 hội địa phương, 14 ban chuyên môn, 11 viện, trung tâm với hơn 1 vạn hội viên và hơn 80 hội viên tập thể là thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Hôi viên “trẻ tuổi” nhất là Hội Xây dựng tỉnh Bình Dương và Hội Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và 8 hội viên tập thể. Tại Hội nghị ban Chấp hành Tổng hội Xây dựng lần thứ IV, khóa VIII (2017 - 2022) diễn ra tại Hà Nội ngày 10/11/2020 với 150 đại biểu tham dự, đã biểu quyết bầu Tiến sỹ Đặn Việt Dũng- nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng làm Chủ tịch Tổng hội.  

Bích Thuận

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456