3/22/2021 8:58:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 16 tháng 03 năm 2021, tại Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam do TS Đặng Việt Dũng làm trưởng đoàn, đã có buổi làn việc với Văn phòng Hiệp hội nhà thầu Việt Nam.

Nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

 Ngày 16 tháng 03 năm 2021, tại Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam do TS Đặng Việt Dũng làm trưởng đoàn, đã có buổi làn việc với Văn phòng Hiệp hội nhà thầu Việt Nam. Đây là chương trình làm việc từ ngày 15/3 đến ngày 18/3/2021 của lãnh đạo Tổng hội Xây dựng Việt Nam với các đối tác 
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai Hội đã cùng nhau trao đổi và thống nhất một số nội dung hợp tác. Hai bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác liên quan đến lĩnh vực xây dựng vì lợi ích của hai bên nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đặc biệt nhằm tạo nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ hiện thời và trong tương lai giữa hai bên đồng thời tăng cường năng lực của hai bên. Cụ thể:
 
1. Hợp tác trao đổi thông tin truyền thông về lĩnh vực xây dựng hai bên cùng quan tâm;
2. Hợp tác trong việc chuyển giao công nghệ từ các hợp tác với nước ngoài của Hiệp hội nhà thầu Việt Nam và từ các chuyên gia cao cấp của Tổng hội xây dựng Việt Nam;
3. Hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có tay nghề cao  nhằm tạo ra lực lượng lao động mạnh sẵn sàng cung ứng ra thị trường; 
4. Hợp tác và cùng có tiếng nói chung trong việc bảo vệ quyền lợi của Hội viên thông qua đối thoại chính sách, qua công luận; 
 
Về phương thức hợp tác, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hiệp hội Nhà thầu Việt Nam cùng phát hiện, đề xuất và tiến hành thường xuyên đối thoại chính sách nhằm giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường; cùng đồng hành với các doanh nghiệp và tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, có cơ chế phối hợp với các doanh nghiệp để các hoạt động hỗ trợ có hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng , giao thông, thủy lợi; cùng nhau tăng cường quan hệ hợp tác Quốc tế qua các hội nghị, hội thảo, trao đổi công nghệ, đào tạo  nhằm nâng cao vị thế của hai Hội đối với các nước trong khu vực và thế giới.
 
PV

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456