4/23/2018 9:17:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
MÔT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN - Bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (Với nội dung tháo dỡ khó khăn vướng mắt về cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản)của ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
      
     
 
        

MÔT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN  ĐẾN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN

 

Bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (Với nội dung tháo dỡ khó khăn vướng mắt về cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản)

 

 Trần Ngọc Hùng -  Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

 

Cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản có tác dụng quyết định đến chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư hiện đang chiếm tỷ trọng 30 – 35% GDP của nền kinh tế. Thời gian qua Nhà nước đã có nhiều cơ chế chính sách thông qua các quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư góp phần quan trọng, quyết định đến thành công trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tuy nhiên trong thực tế hiệu quả đầu tư còn thấp thể hiện chỉ số ICOR (Incremantal Capital – Output Ratio) còn rất cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Tình trạng lãng phí thất thoát còn rất lớn, nhiều cơ chế chính sách chưa phù hợp tập trung vào quyền lực nhà nước, chưa phát huy được hết sức mạnh của xã hội, của thị trường. Thủ tục hành chính còn rườm rà, sách nhiễu gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh … với góc độ của một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Chúng tôi xin kiến nghị với Chính phủ một số vấn đề liên quan đến CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH như sau:

I.CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI

Đất đai là nguồn tài nguyên vô giá quan trọng của đất nước, là loại hàng hóa đặc biệt có GIÁ TRỊ VÔ CÙNG LỚN của Quốc gia. Các cơ chế chính sách liên quan đến đất đai, thông qua các quy định của luật pháp CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG VÀ QUYẾT ĐỊNH đến các dự án ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN. Tuy nhiên khi đưa Luật vào cuộc sống nẩy sinh nhiều vấn đề nóng, phức tạp tình trạng sử dụng lãng phí, tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm trong  các dự án đầu tư xây dựng  thông qua việc thu hồi, cấp, giao cho thuê đất còn khá phổ biến để hạn chế tình trạng này chúng tôi kiến nghị:

I.1.Hiến pháp năm 2013  tại điều 54 Khoản 9 quy định “Nhà nước THU HỒI ĐẤT do tổ chức, cá nhân đang sử dụng TRONG TRƯỜNG HỢP THẬT CẦN THIẾT do LUẬT ĐỊNH vì mục đích Quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG”.

Tuy nhiên cần cụ thể hóa cụm từ “ THEO LUẬT ĐỊNH” và Luật Đất đai đã không thể hiện được nội dung “Trong trường hợp thật cần thiết và vì lợi ích QUỐC GIA, CÔNG CỘNG” thể hiện tại điều 62 Luật Đất đai đã quy định thu hồi đất trong các trường hợp:

1.       Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất;

2.       Thực hiện các dự án do Chính phủ quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất.

 

Đối với 2 trường hợp này khá rõ sự cần thiết và vì lợi ích Quốc gia.

Nhưng tại Khoản 3 lại cho phép Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân được thu hồi đất với đối tượng rộng rãi.

a/ “Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Công trình di tích lịch sử danh lam thắng  cảnh được xếp hạng, công trình công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm công trình sự nghiệp công cấp địa phương.

b/ Dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương bao gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị,  công trình thu gom xử lý nước thải.

C/ Dự án khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, CỤM CÔNG NGHIỆP, sản xuất chế biến nông lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Như vậy tại Điều 62, Khoản 3 này đã rất  “THOÁNG”  khi quy định hầu như TẤT CÁC CÁC dự án đều được THU HỒI ĐẤT để cơ quan quản lý nhà nước có quyền giao đất, cho thuê đất không đấu giá đất dẫn đến tình trạng xin - cho DỰ ÁN vào các khu đất vàng như đất công sở, nhà máy, kho tàng, khi di dời. Vì các nhà đầu tư có lợi nhuận cực lớn do chênh lệch địa tô (đền bù giá thấp – giá của Tỉnh- Thành phố - Bán theo giá thị trường không loại trừ lợi ích nhóm ở các dự án này.

Vì vậy đề nghị sửa dổi toàn bộ Điều 62 Luật Đất đai theo hướng Nhà nước chỉ thu hồi trong trường hợp THẬT CẦN THIẾT vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đất phải được đấu giá với mọi dự án Phát triển kinh tế không vì mục đích quốc phòng an ninh và công trình công cộng.

1.2. VẤN ĐỀ BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI KHI THU HỒI ĐẤT

Là vấn đề nổi cộm, gây khiếu kiện nhiều nhất. Chúng tôi đề nghị sửa đổi như sau:

1.       Đối với dự án vì mục đích phát triển kinh tế thì đền bù theo GIÁ THỊ TRƯỜNG (trừ các dự án phục vụ công trình công cộng).

2.       Tại những nơi mà thị trường đã có đủ các loại nhà ở thương mại thì đền bù bằng tiền theo giá thị trường để người dân tự lựa chọn nơi ở mới không thực hiện việc làm và giao Nhà tái định cư là loại nhà “BAO CẤP” vừa đắt, vừa không đồng bộ, kém chất lượng.

1.3. Ban hành cơ chế chính sách BẮT BUỘC PHẢI ĐẤU GIÁ VỚI MỌI DỰ ÁN, MỌI MẢNH ĐẤT thuộc dự án phục vụ phát triển kinh tế trừ các dự án công trình công cộng  (kể cả dự án BT) thuộc sở hữu nhà nước kể cả của doanh nghiệp Nhà nước (Khi chưa cổ phần hóa). Mọi dự án, đất đem đấu giá phải đảm bảo công khai, minh bạch.

II. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ Ở

II.1.Đối tượng nhà ở xã hội  theo quy định của Luật Nhà ở là quá rộng. Đối với đối tượng là cán bộ công chức, quân đội, công an nhân dân người lao động có thu nhập thấp đề nghị có chính sách phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu rất lớn của đối tượng THU NHẬP  THẤP đề nghị:

·         Chính phủ sớm ban hành Nghị định về nhà ở cho thuê.

·         Ban hành cơ chế chính sách PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THƯƠNG  MẠI GIÁ RẺ với diện tích nhỏ (25-40%).

Vật liệu thông thường, đảm bảo tiện nghi tối thiểu. Nhà nước điều tiết bằng cơ chế bắt buộc các dự án giành tỷ lệ căn hộ giá rẻ trong đô thị mới, tiểu khu, nhà ở đô thị (20-40%) như một số nước sử dụng. Nhà nước không miễn giảm bất cứ loại thuế, tiền sử dụng đất đề thị trường cạnh tranh bình đằng xóa bỏ cơ chế 2 giá (Mọi khoản thu được khi không miễn giảm chuyển vào quỹ phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp để cho đối tượng vay lãi suất thấp - thời gian dài).

II.2 Đổi mới cơ chế chính sách trong cải tạo xây dựng chung cư cũ

Cải tạo xây dựng chung cư cũ hết sức khó khăn, chậm chạp (dưới 3%). Nhiều chung cư đang xuống cấp rất nguy hiểm (đặc biệt những người đang sống ở đó là những người có công, đối tượng nhà ở xã hội rất khó khăn). Cần có một cơ chế chính sách theo hướng:

-Nhà nước phải có vai trò chủ đạo  trong việc kiểm tra, công trình, điều tra xã hội học, lập quy hoạch cải tạo xây dựng toàn khu (hiện đang thực hiện chủ yếu theo hướng xã hội hóa giao chủ đầu tư thực hiện rất khó hài hòa giữa 3 lợi ích nhà nước – người dân và chủ đầu tư).         

-Đồng thời nhà nước phải có cơ chế dành quỹ đất, kinh phí triển khai đồng bộ dự án,  mặt khác có cơ chế kêu gọi và đảm bảo lợi ích của chủ đầu tư.

III.VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ SAU QUY HOẠCH

1.Hiện tất cả các tỉnh Thành phố đều có quy hoạch chung được duyệt tuy nhiên việc lập và duyệt quy hoạch chi tiết hết sức chạm chạp (mấy năm qua chỉ đạt 2-3% cho đến năm 2017 mới đạt 39% với tốc độ này phải 20-30 năm nữa mới hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 điểu đó dẫn đến cơ chế XIN – CHO trong lập dự án và cấp phép xây dựng, đề nghị có giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh tiến độ lập quy hoạch chi tiết phục vụ quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân triển khai xây dựng dự án.

2.Việc điều chỉnh quy hoạch sau khi quy hoạch chung được duyệt do yêu cầu khách quan là hết sức cần thiết. Tuy nhiên trong thực tế việc thực hiện theo đúng trình tự điều chỉnh quy hoạch không nghiêm, nhiều trường hợp làm tắt thông qua một số cơ quan để đẩy trách nhiệm quyết định lên Thủ tướng, Chủ tịch UBND Tỉnh. Vì vậy đề nghị phải sửa các quy định của pháp luật nghiêm cấm việc điều chỉnh quy hoạch không theo đúng trình tự luật định và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm Quy hoạch chung đã được duyệt (đặc biệt là việc xây dựng nhà cao tầng dày đặc trong trung tâm đô thị, thay đổi công năng sử dụng đất xây dựng).

IV. TĂNG CƯỜNG PHÂN CẤP CHO ĐỊA PHƯƠNG VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP

1-Phân cấp toàn bộ việc thẩm định dự án, thiết kế cấp phép xây dựng cho địa phương trừ trường hợp  Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các Bộ thẩm định . Bộ chỉ thẩm định các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hay Chính phủ quyết định đầu tư.

2-Riêng thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công giao cho chủ đầu tư chịu trách nhiệm. Đặc biệt nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp tư vấn đã được cấp chứng chỉ năng lực trong việc THẨM TRA THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KỄ BẢN VẼ THI CÔNG.

3-Bỏ hình thức cấp phép trong trường hợp đã có quy hoạch 1/500 hay thiết kế đô thị thay vào đó là hình thức đăng ký xây dựng theo thủ tục đơn giản (như hiện nay TP.Hồ Chí Minh thí điểm).

4-Chuyển toàn bộ việc cấp chứng chỉ hành nghề cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện.Hiện nay hoạt động xây dựng theo quy định của luật xây dựng thì nhiều cơ quan được cấp chứng chỉ:

+ Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I;

+Sở Xây dựng và tổ chức xã hội nghề nghiệp có đủ năng lực cấp chứng chỉ hạng II,III.

5-Đưa vào các quy định Pháp luật trong việc sử dụng các tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia tư vấn phản biện xã hội, các dự án (Theo từng cấp công trình) trước khi thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, triển khai dự án.

V. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản rất rộng liên quan đến nhiều Bộ, ngành, nhiều luật điều. Vì vậy xin kiến nghị với Thủ tướng, các Bộ cần tổ chức đối thoại trực tiếp với các đối tượng chịu tác động trực tiếp các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành nhằm giải quyết một cách đầy đủ đồng bộ các kiến nghị, từ đó các Bộ có điều kiện giải trình, tiếp thu và xử lý sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách nhằm thực hiện việc tháo dỡ khó hăn vướng mắc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng góp phần chống thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456