5/20/2013
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị cùng với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức:Tọa đàm về: “LÝ THUYẾT VỊ THẾ - CHẤT LƯỢNG” (nhân dịp thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị)

Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị cùng với  Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức:

 Tọa đàm về:  “LÝ THUYẾT VỊ THẾ - CHẤT LƯỢNG”

(nhân dịp thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị)

Người báo cáo:

TS. Hoàng Hữu Phê        - Về Lý thuyết Vị thế - Chất lượng

TS. Trần Thanh Hùng    -Về ứng dụng lý thuyết vào định giá BĐS tại TPHCM

TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh-Về ứng dụng lý thuyết vào định giá BĐS tại TPHCM

Thời gian: Từ 8g đến 11g30’ thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2013

Địa điểm: Phòng họp Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

                 55 Đường Giải phóng,  Hà Nội.

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456