10/22/2018 9:31:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trong những ngày chịu tang vừa qua, gia đình chúng tôi đã nhận được sự thăm hỏi, chia buồn rất thân tình và đầy xúc động từ các vị lãnh đạo, hội viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, từ các vị lãnh đạo và hội viên của các Hội ngành và Hội địa phương.

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi: Các vị lãnh đạo Tổng hội Xây dựng Việt Nam

   Các vị lãnh đạo Hội thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Trong những ngày chịu tang vừa qua, gia đình chúng tôi đã nhận được sự thăm hỏi, chia buồn rất thân tình và đầy xúc động từ các vị lãnh đạo, hội viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, từ các vị lãnh đạo và hội viên của các Hội ngành và Hội địa phương.

Trong lễ viếng, lễ truy điệu và đưa tang, nhiều vị lãnh đạo và anh em cơ quan Tổng hội, các Hội ngành và Hội địa phương lân cận đã đến viếng, chia buồn và tiễn đưa vợ tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Sự thăm hỏi, chia buồn, tiễn đưa của của các vị là niềm an ủi động viên đầy tình nghĩa, đã giúp chúng tôi vơi đi nỗi đau buồn cô quạnh.
Thay mặt toàn thể gia quyến, tôi xin tỏ lời cảm ơn đến tất cả các quý vị.
Trong tang lễ chắc không tránh khỏi thiếu sót. Mong tất cả các quý vị lượng thứ cho. Xin lần nữa cảm ơn tất cả.


Thay mặt gia đình
Phạm Thế Minh

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456