11/14/2018 10:25:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Nhằm tăng cường hoạt động và củng cố mối quan hệ giữa các hội viên tập thể với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội trong các Viện, Trường, doanh nghiệp, Tổng hội Xây dựng Việt Namtrân trọng kính mời...

THÔNG BÁO MỜI HỌP HỘI NGHỊ CÁC HỘI VIÊN TẬP THỂ TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM 2018

ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

Nhằm tăng cường hoạt động và củng cố mối quan hệ giữa các hội viên tập thể với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội trong các Viện, Trường, doanh nghiệp, Tổng hội Xây dựng Việt Namtrân trọng kính mời các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành thuộc khối Hội viên tập thể và đại diện lãnh đạo các hội viên tập thể tới dự cuộc hjop bàn về phương thức hoạt động phối hợp nhằm tăng cường quan hệ giữa khối hội viên tập thể và Tổng hội Xây dựng Việt nam với nội dung:

-Nghe báo cáo chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) liên quan đến ngành xây dựng.

- Báo cáo hoạt động Tổng hội từ sau đại hội đến na;

- Bàn về tăng cường hoạt động khối hội viên tập thể và phương thức quan hệ với cơ quan Tổng hội.

 

Thời gian: 9h00 ngày 16 tháng 11 nam 2018

Địa điểm: Trụ sở Tổng hội Xây dựng Việt Nam

625A La Thành, Ba Đình, Hà Nội

 

Rất mong sự có mặt đầy đủ của quý vị.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC HÙNG

(đã ký và đóng dấu)

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456