6/4/2019 9:11:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 17.5.2019, tại Bảo Tàng Hà Nội, Hội Chiếu sáng Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ (2019 – 2024)...

ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

      

Ngày 17.5.2019, tại Bảo Tàng Hà Nội, Hội Chiếu sáng Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ (2019 – 2024). Tới dự có Chủ tịch Tổng hội XDVN Trần Ngọc Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội Phạm Thế Minh, ông Nguyễn Quân nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN, nguyên UVTW Đảng, Chủ tịch Hội Tự động hoá VN, ông Trần Ngọc Chính Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị VN, bà Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Hội Tư vấn XDVN, đại diện các cục vụ của Bộ Xây dựng, các Hội bạn…, và toàn thể các đại biểu là thành viên của Hội chiếu sáng.

      

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Đại hội

Hội Chiếu sáng Việt Nam được thành lập vào ngày 8.11.2003. Trải qua 3 nhiệm kỳ xây dựng và phát triển, đến nay Hội đã có trên 200 hội viên là các đơn vị hoạt động đa dạng trên mọi lĩnh vực chiếu sáng. Trong nhiệm kỳ thứ 3 vừa qua, Hội Chiếu sáng Việt Nam đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tư vấn - phản biện, nghiên cứu, sản xuất, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và đưa công nghệ nguồn chiếu sáng LED tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí ra môi trường để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Hội luôn luôn chủ động tham gia tư vấn, phản biện, góp ý về các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo, hợp tác, đầu tư và luôn luôn lắng nghe các ý kiến của các doanh nghiệp để hỗ trợ và góp tiếng nói chung cho sự phát triển của Doanh nghiệp và nước nhà. Hội cũng đã tổ chức 05 hội nghị Khoa học Chiếu sáng toàn quốc theo các chủ đề thời sự, cấp bách của lĩnh vực chiếu sáng mà đang được xã hội và thế giới quan tâm.

Tạp chí ÁNH SÁNG VÀ CUỘC SỐNG và website của Hội luôn hoàn thành chức năng là cơ quan ngôn luận của Hội Chiếu sáng Việt Nam. Hội cũng tham gia rất nhiều phong trào như văn nghệ, thể thao … để gắn kết các thành viên của Hội. Đồng thời, trong suốt 3 nhiệm kỳ vừa qua, Hội Chiếu sang Việt Nam đã cùng các đơn vị Hội viên tổ chức nhiều hoạt động xã hội hỗ trợ đồng bào lũ lụt, hỗ trợ các học sinh vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Nhà nước.

Đại hội tiến hành bầu ban chấp hành mới nhiệm ký thứ 4 (2019 – 2024). Kết quả bầu được 85 uỷ viên BCH. BCH bầu ra 25 uỷ viên thường vụ trong đó có 5 Phó chủ tịch. PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến được tái cử làm Chủ tịch, TS Trần Văn Bắc được tái cử làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký

Nhiệm ký thứ 4 (2019 – 2024), Hội sẽ tập trung thực hiện bảy nhiệm vụ mới

1. Tích cực tham gia và chủ động tham gia tư vấn phản biện chính

sách

2. Phối hợp và cùng các hội viên nghiên cứu xây dựng chương trình

ứng dụng KHCN dài hạn và lâu năm về chiếu sáng.

3. Đào tạo, nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực

4. Tăng cường năng lượng và chất lượng sản xuất vật tư, thiết vị

chuyên ngành chiếu sáng….

5. Củng cố nâng cao chất lượng công tác truyền thông, phục vụ việc

học tập nâng cao kỹ năng cho các Hội viên.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội CSVN trong nước và ra

ngoài quốc tế.

7. Hoàn thiện quy chế, quy định trong quản lý điều hành Hội và thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Hội. Tổ chức Hội CSVN theo hướng tinh gọn theo 3 khu vực Bắc Trung, Nam. 

Tin của XH

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456