6/19/2020 11:15:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 17.6.2020 Đại hội Chi hội nhà báo T/C Người Xây dựng đã diễn ra tại phòng họp Trụ sở Tổng hội xây dựng Việt Nam.

ĐẠI HỘI CHI HỘI NHÀ BÁO TẠP CHÍ “NGƯỠI XÂY DỰNG” NHIỆM KỲ 2020-2022

 

 

Ngày 17.6.2020 Đại hội Chi hội nhà báo T/C Người Xây dựng đã diễn ra tại phòng họp Trụ sở Tổng hội xây dựng Việt Nam.

 

Đến dự có Đ/C KTS. Nhà Báo Vũ Quốc Chinh – Nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam – Tổng Biên tập T/ C Người Xây dựng – Tổng Biên tập website tonghoixaydungvn; Đ/C TS. Trần Đình Thái – P. Tổng Thư ký Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; Đ/C Nguyễn Xuân Hải – Thư ký Chi Hội… và đông đảo các nhà báo nhân viên và cộng tác viên T/C Người Xây dựng.

 

Đ/C Nguyễn Xuân Hải – Thư ký Chi Hội đã đọc Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2019 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã nêu bật được những thành tích nổi bật của anh chị em trong chi hội trong những hoạt động báo chí những năm qua và quyết tâm vượt khó trong thời gian tới để hoàn thành những nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

 

Các cán bộ và cộng tác viên của tạp chí đã tích cực phát biểu nhiều vấn đề tâm huyết để xây dựng và phát triển hoạt động của Tạp chí và công tác thông tin truyền thông của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

 

Đại Hội đã bầu ra Ban thư ký mới:

 

1.                   Đ/C Nguyễn Xuân Hải – Thư ký Chi Hội

2.                   Đ/C Trần Cường – P. Thư ký Chi Hội

3.                   Đ/C Bùi Thùy Liên – UV Ban Kiểm tra

 

Tại Đại Hội Đ/C Vũ Quốc Chinh – Nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam – Tổng Biên tập T/ C Người Xây dựng – Tổng Biên tập website đã thay mặt Lãnh đạo trao tặng Kỷ niệm chương vì SỰ NGHIỆP BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM cho 5 Đ/C: Nguyễn Xuân Hải; Trần Công Thanh; Đỗ Thị Hồng Thanh;; Vũ Trường Hạo ; Trần Cường…

 

Tạp chí “ Người Xây dựng” cũng kiện toàn thêm về tổ chức để nâng cao tính chiến đấu.

 

Đại hội đã thành công rực rỡ.

 

PV

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456