1/12/2021 10:53:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thực hiện kế hoạch công tác của Tổng hội XDVN, ngày 7.1.2021 Lãnh đạo Tổng Hội đã làm việc với lãnh đạo Hội Chiếu sáng Việt Nam.

 

  Lãnh đạo Tổng Hội  đã làm việc với lãnh đạo Hội Chiếu sáng Việt Nam

 

 Về phía Tổng hội XDVN có Ông TS.  Đặng Việt Dũng Chủ tịch và Ông Phạm Thế Minh Phó Chủ tịch kiêm Tổng  thư ký Tổng hội XDVN và Trưởng các Ban Chuyên môn cùng dự.  Về phía Hội Chiếu sáng Việt Nam có Ông Nguyễn Hồng Tiến Chủ tịch Hội, ông Trần Đình Bắc Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký và Đại diện các Trung tâm, Tạp chí, Website  cùng dự. Sau khi lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo Hội Chiếu sáng Việt Nam, qua trao đổi, Chủ Tịch Đặng Việt Dũng đã có những kết luận.

-         Thay mặt Tổng Hội XDVN đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Hội Chiếu sáng Việt Nam trong năm qua, Hội là một trong 12 Hội chuyên ngành của Tổng Hội và là một trong những hội có hoạt động rất hiệu quả trong các lĩnh vực KHCN, đào tạo, thông tin truyền thông, hợp tác quốc tế… những đóng góp của Hội CSVN cho xã hội là rất đáng kể.

-         Trong thời gian tới, Tổng Hội sẽ  cùng các Hội chuyên ngành trong đó có Hội CSVN rà soát về công tác tổ chức, sắp xếp lại các tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội và các Hội thành viên.

-         Công tác tư vấn phản biện của Hội cần được đẩy mạnh, xây dựng Ngân hàng dữ liệu và Ngân hàng chuyên gia phục vụ cho hoạt động tư vấn phản biện nhanh chóng và hiệu quả.

-         Triển khai tốt lĩnh vực KHCN về Chiếu sáng, nghiên cứu các vấn đề nổi cộm của các doanh nghiệp, các đô thị và đặc biệt là quan tâm đến vấn đề chiếu sáng Nông thôn.

-         Đẩy mạnh công tác đào tạo  bằng các liên kết đào tạo, đào tạo đội ngũ doanh nghiệp, liên kết với Tổng cục dạy nghề để đào tạo cấp chứng chỉ  chuyên ngành chiếu sáng. 

-         Đẩy mạnh công tác truyền thông qua các Tạp chí, Hội thảo, các trang Website và liên kết với các Tạp chí, các Trang thông tin của các Hội chuyên ngành, các Hội thành viên và Ban thông tin của Tổng hội .

-         Đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp là thế mạnh của Hội chiếu sáng, thời gian tới Hội cần tổ chức liên kết với các nhà đầu tư và nhà tiêu dùng để phát huy hiệu quả của hoạt động Hội.  

LÊ THỊ BÍCH THUẬN

 

LÊ THỊ BÍCH THUẬN, PhD, Architect, Senior Researcher

* Ủy viên Đoàn Chủ tịch kiêm  Phó Tổng thư ký Tổng hội Xây dựng Việt  Nam -  Member of the Presidium and Deputy Secretary General of VFCEA 

* Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng - Vice director General of Institute for Urban Studies and Infrastructure Development (IUSID)

* Chuyên gia Kiến trúc/Nhà ở - National Architect/Housing Specialist

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456