1/20/2021 11:08:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Sáng ngày 19/1/2021 TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cùng các trưởng ban đã đến làm việc với Hội tin học xây dựng...

CHỦ TỊCH TỔNG HỘI XÂY DỰNG LÀM VIỆC VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI TIN HỌC XÂY DỰNG VIỆT NAM, BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

Hội Tin học Xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người làm việc trong lĩnh vực tin học liên quan đến xây dựng tại Việt Nam. Hội là thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Ngày 19/1/2021 TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cùng các Đ/C TS. Trần Đình Thái – P.Tổng Thư ký; PGS.TS. Đỗ Văn Hứa- Trưởng ban Khoa học Công nghệ; PGS.TS. Nguyễn Văn Thành- Trưởng ban Đào tạo; TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Tư vấn phản biện; ThS.Đỗ Thị Hồng Thanh- Phụ trách website tonghoixaydungvn.vn. đã đến làm việc tại trụ sở Hội tin học Việt Nam

Đón tiếp đoàn về phía Hội tin học xây dựng có ông Võ Thanh Tùng - Chủ tịch Hội; TS. Nguyễn Nhật Quang nguyên Chủ tịch Hội – Chủ tịch Công ty phần mềm Hài Hòa.

Trong quá trình làm việc Ông Võ Thanh Tùng đã báo cáo công tác của Hội tin học xây dựng thời gian qua và kế hoạch dự kiến, nêu bật những khó khăn tồn tại và các kiến nghị đề xuất TH hỗ trợ…

TS.Nguyễn Nhật Quang nguyên Chủ tịch Hội tin học xây dựng đã phát biểu về công tác chuyển đổi số nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Xin cơ chế cho công tác chuyển đổi số ngành xây dựng,

 TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã khẳng định những thành tích mà Hội tin học xây dựng đã đạt được thời gian qua là vô cùng to lớn, cũng như nhiệm vụ trước mắt cũng nhiều và nặng nề…do nhu cầu cấp bách của xã hội trong công tác chuyển đổi số nền kinh tế nói cgung và ngành xây dựng nói riêng v.v…

Đại diện các Ban Đào tạo, KHCN, Tư vấn phản biện…phụ trách web THXDVN cũng phát biểu ý kiến tương quan…

Chủ tịch THXDVN đã giao nhiệm vụ cho Hội Tin học xây dựng bám theo chiến lược chung thực hiện 1 số nhiệm vụ: Tổ chức 1 Hội thảo về : “Chuyển đổi số cho Ngành Xây dựng Việt Nam” trong năm 2021. Xây dựng Thư viện số cho Thư viện THXDVN, xây dựng mạng xã hội…tạo nhóm sinh hoạt chuyên đề trực tuyến cho Tổng hội…

Ông Võ Thanh Tùng - Chủ tịch Hội; TS. Nguyễn Nhật Quang nguyên Chủ tịch Hội – Chủ tịch Công ty phần mềm Hài Hòa đã nhiệt tình đáp ứng.

         

 TS. Nguyễn Nhật Quang (đồng tác giả) tặng sách:" Hỏi đáp về chuyển đổi số" cho TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch THXDVN

         Chiều cùng ngày Chủ tịch và các Trưởng ban cũng làm việc với Ban Khoa học Công nghệ.

 PV.

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456