2/3/2021 8:52:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 26.1.2021 tại Văn phòng Hội bê tông Việt Nam, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam TS. Đặng Việt Dũng đã có buổi làm việc với Hội Bê tông Việt Nam

 

         THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH TỔNG HỘI VỚI HỘI CÔNG NGHIỆP BÊ TÔNG

 Ngày 26.1.2021 tại Văn phòng Hội bê tông Việt Nam, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam TS. Đặng Việt Dũng đã có buổi làm việc với Hội Bê tông Việt Nam

      
     

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456