3/8/2021 11:26:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Mở đầu năm làm việc mới Tân Sửu, ngày 01/3/2021, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức phiên họp Đoàn Chủ tịch mở rộng.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam họp Đoàn Chủ tịch mở rộng

 Mở đầu năm làm việc mới Tân Sửu, ngày 01/3/2021, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức phiên họp Đoàn Chủ tịch mở rộng. 
 
Tiến sỹ Đặng Việt Dũng- Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam chủ trì phiên họp với sự tham dự của các đồng chí thường trực Đoàn Chủ tịch.
 
Đại biểu thuộc thành phần mở rộng gồm lãnh đạo các Hội chuyên ngành: Hội Bê tông (Tiến sỹ Nguyễn Bá Việt), Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng (Ths. Nguyễn Văn Công), Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước (Tiến sỹ Hoàng Văn Thắng), Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không (Tiến sỹ KH Đỗ Nguyên Khoát), Hội Tin học Xây dựng (Tiến sỹ Võ Thanh Tùng), Hội Vật liệu Xây dựng (đồng chí Tống Văn Nga), Hội Cảng đường Thủy (ông Nguyễn Văn Huệ) và các Trưởng Ban chuyên môn, lãnh đạo Trung tâm Đào tạo, Tạp chí NXD và các Viện.
 
 
Báo cáo tại phiên họp nêu: Trong 2 tháng năm 2021, mặc dù tình hình Covid diễn biến phức tạp nhưng Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã làm được rất nhiều việc, đặc biệt là đã chủ trì tổ chức thành công hội thảo “Thiên tai lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu”. Hội thảo đã nêu bật được những vấn đề cần giải quyết trong ngắn hạn và dài hạn, tầm vi mô và vĩ mô để giảm thiểu hậu quả thiên tai cho miền Trung và Tây Nguyên. Hội thảo đã được truyền hình VTV1 phổ biến 2 phiên, được hơn 50 tờ báo đưa tin, được dư luận rộng rãi hoan nghênh. Các công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện, thông tin truyền thông đã được đẩy mạnh.
 
 
Về công tác khoa học: Ban Khoa học Công nghệ đã phối hợp với văn phòng Tổng hội triển khai tích cực công tác nghiệm thu sản phẩm, phối hợp với các hội chuyên ngành chuẩn bị nội dung dự kiến hội thảo liên quan đến các lĩnh vực Tổng hội.
 
Về công tác tư vấn phản biện: Ban tư vấn phản biện đãtham mưu văn bản đề xuất các đơn vị cung cấp danh sách đội ngũ chuyên gia có uy tín khoa học nhà quản lý có kinh nghiệm.
 
Về công tác thông tin truyền thông: Lãnh đạo Tổng hội đã làm việc 2 phiên với Hội Tin học Xây dựng, Ban Biên tập Website của Tổng hội thống nhất phương án nâng cao trang Website: đổi mới giao diện, phân loại và lưu trữ tài liệu, xây dựng thư viện điện tử. Đối với Tạp chí Người Xây dựng, từng bước ổn định về tài chính, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng tin, bài.
 
 
Về công tác đào tạo: Tiếp tục thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề, xây dựng các chương trình đào tạo, rà soát và điều chỉnh các thành viên trong ban đào tạo. Trung tâm khoa học công nghệ và đào tạo, chuyển giao công nghệ hoàn chỉnh phương án trả tiền thuê đất, phương án triển khai công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ đúng nhiệm vụ, khai thác đất có hiệu quả đúng mục đích.
 
Về công tác tổ chức, văn phòng: Ban Thư ký tiếp tục cập nhật nhân sự, bộ máy, tình hình hoạt động của các Hội địa phương, Hội chuyên ngành, các Thư viện, Trung tâm để nắm bắt về đề xuất kiện toàn bộ máy hoạt động.
 
Trong cuộc họp, lãnh đạo các hội chuyên ngành đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp cho lãnh đạo Tổng hội và báo cáo về công việc của Hội mình đã làm. Chủ tịch Tổng hội gửi lời chúc mừng Năm mới đến các đại biểu dự phiên họp, chúc mừng các Hội chuyên ngành, các đơn vị trực thuộc tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
PV

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456