4/1/2021 8:48:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Chiều ngày 30.3.2021 Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam làm việc với Hội Cảng – Đường Thủy – Thềm Lục địa...

CHỦ TỊCH TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM – ĐẶNG VIỆT DŨNG LÀM VIỆC VỚI HỘI CẢNG – ĐƯỜNG THỦY VÀ THỀM LỤC ĐỊA

         

Chiều ngày 30.3.2021  Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam làm việc với Hội Cảng – Đường Thủy – Thềm Lục địa. Tham dự cuộc họp về phía THXDVN có PGS.TS. Đỗ Văn Hứa – Trưởng ban khoa học công nghệ, PGS.TS.Lê Văn Thành – Trưởng ban đào tạo,TS. Nguyễn Hồng Hạnh – Trưởng ban Tư vấn Phản biện, TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận – P.Tổng Thư ký THXDVN;

Về phía Hội Cảng – Đường Thủy – Thềm Lục địa có GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Huệ - Chủ tịch, các ông  PCT.Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Mạnh Ứng; P.Tổng thư ký. Dương Thành Hưng, C.VP Đào thị Hương… Anh Tuán – Tổng Giám đốc Portcoast

GS.TSKH Nguyễn Mạnh Ứng PCT kiêm tổng thư ký Hội Cảng – Đường Thủy – Thềm Lục địa báo cáo các hoạt động của Hội trong thời gian qua, sau khi các thành viên của hai bên phát biểu, trao đổi , Chủ tịch Đặng Việt Dũng đã kết luận:

1. Tổng Hội XDVN đánh giá cao các hoạt động của Hội Cảng, đường thủy và thếm lục địa trong thời gian qua, mặc dù do dịch covid và các hoạt động của Hội đều là tự nguyện ( không có kinh phí hoạt động, không địa điểm làm việc, không có nhân sự hỗ trợ…) nhưng rất nỗ lực cố gắng duy trì bộ máy.

2. Trong thời gian tới, Hội cùng với Tổng Hội xây dựng Ngân hàng dữ liệu về Chuyên gia phục vụ công tác Tư vấn Phản biện, đặc biệt lĩnh vực Cảng đường thủy và thềm lục địa là rất quan trọng.

3.  Tăng cường mối quan hệ với doanh nghiệp trong đào tạo, SXKD…hỗ trợ DN trong chuyển đổi số, hỗ trợ các doanh nghiệp trong phản biện chính sách và Hội cần tập hợp các kiến nghị về chính sách đối với DN để cùng có tiếng nói chung trong các kiến nghị với các Bộ ngành.

4.   Hợp tác đặt hàng trong phản biện chính sách

5.  Tổng hội sẽ tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số vào khoảng trung tuần tháng 4, đây là lĩnh vực rất mạnh của anh Tuấn bên Portcoasst đề nghị các anh tham gia đóng góp nội dung về chuyển đổi số trong ngành GTVT, Cảng biển…

6. Tổng Hội XDVN được phép cấp chứng chỉ hành nghề hạng 2,3… đề nghị các Hội gửi hồ sơ về văn phòng Tổng hội để cấp , về chứng chỉ hạng I Tổng hội có đ/c Thành trong hội đồng cấp chứng chỉ của Bộ sẽ hỗ trợ nếu cần thiết.

7.   Các nghiên cứu của Hội cần được trao đổi và gửi về Tổng Hội để số hóa và lưu trữ.

8. Tham gia đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên nghành Cảng đường thủy và thềm lục địa với Tổng hội XDVN

9. Tổng hội có 11 tạp chí và trang website, đề nghị tạp chí và trang website của Hội Cảng đường thủy và thềm lục địa cần có liên kết với tạp chí và trang website đó.

10. Về Đại hội sắp tời dự kiến cuối 2021, nhân sự do Hội chủ động quyết định, không quy định số tuổi với các hội không sử dụng ngân sách Nhà nước

11. Về khó khăn trong địa điểm làm việc, Tổng Hội XDVN mong muốn trong tương lai xây dựng trụ sở làm việc tại 625 La Thành và mời các Hội về làm việc tại đó trong đó có Hội Cảng, đường thủy và thếm lục địa

Bài và ảnh TS.KTS Lê thị Bích Thuận – P. Tổng Thư ký THXDVN

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456