4/9/2021 11:13:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Từ ngày 10.4.2021 đến hết 30.4.2021 Tổng hội xây dựng Việt Nam sẽ tiến hành Dự án nâng cấp website http://www.tonghoixaydungvn.vn

 

THÔNG BÁO VỀ VIÊC NÂNG CẤP WEBSITE

http://www.tonghoixaydungvn.vn

 

Từ ngày 10.4.2021 đến hết 30.4.2021

Tổng hội xây dựng Việt Nam sẽ tiến hành

Dự án nâng cấp website http://www.tonghoixaydungvn.vn

Mọi ý kiến nhận xét đóng góp về hình thức và nội dung website, xin gửi về địa chỉ: WEBSITE Tổng hội xây dựng Việt Nam - Phòng 219 . KS – Heritage –

 625 La Thành, Ba Đình, Hà Nội

Mobile:0913.281642, zalo 0985439874

       Email: dohongthanh50@gmail.com

 

 

 

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456