1/25/2021 10:48:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội 13 của Đảng có sự tham dự của 1.587 đại biểu. Trước thềm khai mạc Đại hội, rất nhiều kỳ vọng, niềm tin được cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi tới Đại hội.

Gửi gắm niềm tin vào Đại hội Đảng lần thứ XIII

 Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội 13 của Đảng có sự tham dự của 1.587 đại biểu. Trước thềm khai mạc Đại hội, rất nhiều kỳ vọng, niềm tin được cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi tới Đại hội.

 

84 năm tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng, cụ Hoàng Ngọc là một trong những đảng viên cao tuổi nhất thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Dù tuổi đã cao, nhưng tất cả thông tin liên quan đến Đại hội 13 của Đảng, cụ đặc biệt dành thời gian theo dõi.

Cụ Hoàng Ngọc trao đổi: "Đại hội Đảng lần thứ XIII này là chúng tôi chú ý theo dõi từng li từng tý. Lần này, tôi nghe là tôi thấy sung sướng lắm, tôi rất mong là đại hội lần này sẽ chọn được những người đặc biệt vào Bộ chính trị, vào TW để lãnh đạo nước ta theo đường lối chủ nghĩa xã hội của Bác Hồ, theo tư tưởng Hồ Chí Minh làm sao cho dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh."

Không chỉ tại Tuyên Quang, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với niềm tin và trách nhiệm lớn lao, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng với tầm nhìn chiến lược hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết: "Nhiệm kỳ tới sẽ có đà tăng trưởng tốt hơn, phát triển cả về kinh tế, xã hội bởi vì chúng ta đã có nhiều nhiệm kỳ trước đó làm nền tảng và chúng ta vừa phát huy những giá trị của nhiệm kỳ trước để lại, đồng thời đẩy mạnh và phát triển kinh tế xã hội tốt hơn. Tôi rất kỳ vọng vào nhiệm kỳ từ 2021-2025."

Để lãnh đạo con đường phát triển của đất nước trong thời gian tới, câu nói lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” càng có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Vì vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin vào Đại hội XIII, mong rằng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những cán bộ có tâm, có tầm nhìn sâu rộng, có tài, có bản lĩnh, có trí tuệ và tâm huyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Trong hơn 90 năm thành lập, Đảng đã tổ chức thành công 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội đều mang một dấu ấn riêng, và trải qua mỗi kỳ, Đảng ta phát triển ngày càng mạnh mẽ, chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đó là cơ sở để nhân dân tin tưởng, Đại hội 13 của Đảng sẽ tiếp tục đưa ra được những chủ trương đúng đắn, thể hiện sự đổi mới về tư duy, đặc biệt sẽ chọn được những nhân tố đủ tài, có tâm và tầm để lãnh đạo, đưa đất nước đi lên./.

BT

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456