6/19/2018 11:06:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động theo quy định của pháp luật và Ðiều lệ Hội.

NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21- 6 - 2018

 

BẠN CÓ BIẾT?

ĐÔI NÉT VỀ HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Ngày 21 tháng 4 năm 1950 tại vùng an toàn khu (ATK) xóm Roòng Khoa (nay là xóm Đồng Lá 3), xã Điểm Mặc, huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên nơi đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất Hội Nhà báo Việt Nam. Năm 1950, sau 4 năm kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đã phát triển ở mọi miền của đất nước trong đó có sự đóng góp quan trọng và tích cực của giới báo chí. Đội ngũ làm báo lúc đó cũng lên tới hàng trăm người, số lượng tờ báo cũng có tới mấy chục tờ. Những tờ báo tiêu biểu phải kể đến là các tờ Cứu quốc, Sự thật, Độc lập, Phụ nữ, Lao động, Văn nghệ, Đài tiếng nói Việt Nam,Thông tấn xã Việt Nam, …Vì vậy, Trung ương Đảng và Bác Hồ chỉ đạo cho thành lập tổ chức Hội của những người viết báo để đoàn kết giúp đỡ nhau, phục vụ kháng chiến và cách mạng nhiều hơn, mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Xuân Thuỷ - Chủ nhiệm Báo Cứu quốc, phụ trách Đoàn báo chí kháng chiến (thành lập năm 1948) được Tổng bí thư Trường Chinh giao cho việc tổ chức Đại hội thành lập Hội những người viết báo Việt Nam là tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam hiện nay.

Đại hội đã bầu ra 10 người vào BCH. Hội trưởng là Xuân Thuỷ, Phó Hội trưởng là Hoàng Tùng, Đỗ Đức Dục, Tổng thư ký là Nguyễn Thành Lê. Gốc rễ quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam được tính kể từ khi sự ra đời của tờ Thanh Niên do Chủ tịch hồ Chí Minh thành lập và làm Chủ bút tại Quảng Châu Trung Quốc, số đầu tiên ra ngày 21-6-1925 và ngày 21-6-1925 đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng lấy làm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và ngày 21-4-1950 là ngày truyền thống Hội nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo VN ra đời và trưởng thành từ những khó khăn gian nan của những năm kháng chiến, nguy hiểm bom đạn của chiến tranh. Những nhà báo đàn anh mở đường, đã lấy những bài viết làm vũ khí đấu tranh phục vụ cách mạng phải kể đến là Trần Huy Liệu, Ngô Tất Tố, Xuân Thuỷ, Hoàng Tùng, Lưu Quý Kỳ, Nguyễn Thành Lê, Quang Đạm, Hồng Hà, Thép Mới, Trần Lâm, Hồng Chương, Đào Tùng, Lý Văn Sáu, Hà Đăng, Hữu Thọ, Phan Quang…

Các vị chủ tịch Hội Nhà báo VN qua các thời kỳ là Xuân Thuỷ, Hoàng Tùng, Hồng Chương, Phan Quang, Hồng Vinh, Đinh Thế Huynh, Thuận Hữu.

Theo số liệu cập nhật đến tháng 4 năm 2018, hiện nay Hội Nhà báo Việt Nam có 22.801 hội viên được chia ra như sau:

63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với 12.358 hội viên

18 Liên Chi hội với 5.375 hội viên

206 Chi hội trực thuộc Trung ương với 5.068 hội viên.

 Theo Ðiều lệ Hội Nhà báo VN đã được Đại hội Hội Nhà báo VN lần thứ X thông qua thì:

  Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam.  Hội Nhà báo Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động theo quy định của pháp luật và Ðiều lệ Hội.

 Hội có mục đích:

 - Tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức khác và nhân dân cả nước phấn đấu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Đại diện quyền làm chủ, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của những người làm báo Việt Nam, góp phần xây dựng báo chí Việt Nam thực sự là tiếng nói của Ðảng, Nhà nước, của các tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân.

 - Hợp tác và tham gia các tổ chức báo chí dân chủ, tiến bộ của các nước, khu vực và quốc tế, tích cực góp phần vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Ðảng và Nhà nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Công tác báo chí nói chung và Hội nhà báo VN nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Phát biểu tại Đại hội Hội Nhà báo VN lần thứ X, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “…Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, dành cho báo chí sự quan tâm sâu sắc, ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển. Báo chí cách mạng đã thực sự xứng đáng là vũ khí tinh thần, vũ khí chính trị sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng CNXH hiện nay”.

 Tháng 3 năm 2018 Hội Nhà báo VN đã tổ chức thành công Hội Báo toàn quốc 2018 tại Bảo tàng Hà Nội với sự tham gia của 73 gian hàng trưng bầy rất nhiều hoạt động nghiệp vụ sôi nổi, chất lượng với sự có mặt của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước và hàng ngàn người tham gia mỗi ngày.

 

 Xuân Thuỷ (1912-1985)

Hội trưởng Hội những người viết báo Việt Nam

 

       Hoàng Tùng (1920-2010)

Phó hội trưởng Hội những người viết báo Việt Nam

      
       Đỗ Đức Dục (1915-1993) - Phó hội trưởng Hội những người viết báo Việt Nam

              

Chủ tịch đương nhiệm Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu

 

        Nguyễn Xuân Hải

Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Người Xây Dựng

 

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456