4/9/2019 9:35:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Tổng Hội xây dựng Việt Nam và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:TS. Nguyễn Đăng Sơn sinh năm 1941, Nguyên Phó Tổng Thư Ký kiêm Chánh VP Tổng Hội xây dựng Việt Nam đã tạ thế...
      

THÔNG BÁO TIN BUỒN

 

Tổng Hội xây dựng Việt Nam và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


TS. Nguyễn Đăng Sơn sinh năm 1941

Nguyên quán  Ước Lễ, Tân Lễ, Thanh Oai Hà Nội

Nguyên Phó Tổng Thư Ký kiêm Chánh VP Tổng Hội xây dựng Việt Nam

đã tạ thế vào hồi 22 h 10’ ngày 06/4/2019 tức ngày 02/3 năm Kỷ Hợi. Hưởng thọ 79 tuổi.

Lễ viếng tổ chức vào hồi 12h 15’ thứ 5 ngày 11/4/2019

(nhằm ngày 7/3 năm Kỷ Hợi. )

Tại nhà tang lễ Thành phố 125 Phùng Hưng - Hà Nội.
Lễ  truy điệu vào hồi 13h45’ cùng ngày

Lễ Hỏa táng tại Đài hoá thân hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456