Thư viện Video

Bài viết của Ông Trần Ngọc Hùng (Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam) về những giá trị cốt lõi Viện NC Đô thị và PTHT tạo được trong 20 năm xây dựng ...

Năm 2019 sắp đi qua, đất nước vẫn vững vàng bước chân hội nhập. Kinh tế tăng trưởng, tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều ghi dấu ấn, mốc son mới...

...“Ngày hôm nay ta xây lớp ta, rồi mai đây ta xây nước ta, nước Việt Nam mới đầy vinh quang sáng tươi” ... Từ “hai câu hát”… và trở thành Bộ Trưởng…

Mùa xuân là mùa cỏ cây, hoa lá đâm chồi nảy lộc trăm hoa đua nở xin gửi đến các bạn những hình ảnh thiên nhiên mùa xuân hoa cỏ đẹp, mời các bạn cùng ...

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể

123456