Thư viện Video

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (1910 - 2020), chúng ta một lần nữa cùng ôn lại về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An.

Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; mang thai hộ vì mục đích thương mại bị ...

Tôn sư trọng đạo là truyền thống, nét đẹp của dân tộc ta, thầy giáo được coi là biểu tượng thiêng liêng cho sự học, là “khuôn vàng thước ngọc” của ...

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể

123456