12/9/2019 11:03:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG – TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM Sẽ tổ chức LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN và Hội thảo”Ngập úng trong đô thị dưới tác dụng của đô thị hóa – Thực trạng và giải pháp”. vào Ngày 11 tháng 12 năm 2019 Tại Tây Hồ Hà Nội.

HỘI THẢO “ NGẬP ÚNG TRONG ĐÔ THỊ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG – TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM dưới sự lãnh đạo của Viện trưởng PGS.TS Lưu Đức Hải Sẽ tổ chức LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN và Hội thảo”Ngập úng trong đô thị dưới tác dụng của đô thị hóa – Thực trạng và giải pháp”. vào Ngày 11 tháng 12 năm 2019  Tại Tây Hồ Hà Nội.

PV

      

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456