6/1/2020 9:01:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị THXDVN thực hiện

 Chiều ngày 21/5/2020, tại trụ sở văn phòng Bộ Xây dựng, Hội đồng khoa học công nghệ (KHCN) Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí dộ che phủ xanhh hướng đến phát triển đô thị tăng trưởng xanh”.

 

Chủ tịch Hội đồng: TS.Trần Thị Lan Anh - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng.  

 

 

      Đại diện cho nhóm nghiên cứu: TS. Nguyễn Hồng Hạnh – Chủ nhiệm Đề tài, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị THXDVN đã báo cáo các nội dung chính của đề tài, trong đó nhấn mạnh bộ tiêu chí độ che phủ xanh đô thị gồm 06 tiêu chí với công thức tính toán độ che phủ xanh, độ bao phủ xanh và tiêu chí so sánh thông qua việc giải đoán ảnh bằng vệ tinh WorldView3 cùng với phương pháp định hướng phân loại đối tượng để xây dựng bản đồ độ che phủ xanh và bao phủ xanh của các khu vực thí điểm nghiên cứu.

 

 

Các Chuyên gia phản biện và hầu hết các thành viên hội đồng đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm đề tài, nội dung đề tài đã đáp ứng được yêu cầu mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu và một số ý kiến đóng góp thêm để hoàn thiện đề tài.

Chủ tịch hội đồng khoa học: TS.Trần Thị Lan Anh cũng đã đánh giá đề tài được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, hàm lượng khoa học cao và đề nghị Viện tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Bộ để có các nghiên cứu mới theo hướng này nhằm góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý phát triển đô thị của Bộ trong thời gian tới.

Nguồn: Viện NCKTXD&ĐT

  Gửi ý kiến phản hồi
EIYLC

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456