4/9/2019 9:09:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

    Được sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, ngày 5-4-2019 tại khách sạn Daewoo Hà Nội, Hội Bê tông Việt Nam phối hợp với Vụ Vật liệu Xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo có tên nêu trên.

   Tham dự Hội thảo có ông Tống Văn Nga Chủ tịch Hội VLXD, TS Lê Trung Thành Chủ tịch Hội Bê tông VN, lãnh đạo một số Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng cùng đông đảo các nhà khoa học của các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, đại diện các Sở Xây dựng địa phương, giám đốc và các chuyên viên của các doanh nghiệp cung ứng thiết bị, sản xuất sản phẩm cùng các cơ quan thông tấn báo chí.      
   19 trong số 20 bài tham luận đã được trình bầy trong Hội thảo. Thông qua các bài tham luận, người nghe đã nhận được các thông tin đầy đủ về thực trạng sản xuất, chất lượng, tiêu thụ cũng như chủ trương chính sách của Nhà nước hỗ trợ về vật liệu xây và cấu kiện không nung ở nước ta đồng thời đề xuất những giải pháp và kiến nghị trong lĩnh vực này.

   

   Ông Phạm Văn Bắc Vụ trưởng Vụ VLXD t/m lãnh đạo Bộ XD đọc tham luận

   

 
   

   Tấm tường ACOTEC Xuân Mai

   

      Tin và bài Xuân Hải

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456