11/25/2019 10:45:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Sau khi tư vấn, ý kiến của trí thức không được nhiều cơ quan chức năng tiếp thu.

Nhiều kiến nghị của trí thức bị... quên

 

 Sau khi tư vấn, ý kiến của trí thức  không được nhiều cơ quan chức năng tiếp thu.

Theo TS. Trần Ngọc Hùng- Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức đang trở thành nguồn lực ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển.

Hiện nay trong thời đại công nghệ phát triển hết sức nhanh chóng, thời đại của Công nghệ 4.0 thì càng thấy rõ hơn vai trò của trí thức, đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 27-NQTW, Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã có nhiều hoạt động trong công cuộc vận động đội ngũ trí thức tham gia vào các lĩnh vực khoa học công nghệ. Đó là sự lớn mạnh phát triển nhanh chóng với 81 Hội ngành Trung ương, 63 Liên hiệp Hội các Tỉnh thành phố, hơn 500 các tổ chức hoạt động KHCN với gần 3 triệu hội viên.

Trong lĩnh vực tư vấn phản biện giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện nhiều dự án quan trọng liên quan cơ chế chính sách, các dự thảo Luật điển hình là tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Hiến pháp, và các dự thảo Luật; Tham gia tư vấn phản biện nhiều dự án quan trọng của Quốc gia như Đường sắt cao tốc Bắc Nam, Bô-xít Tây Nguyên, Sân bay Long Thành, Quy hoạch Thủ đô...

Trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ và phổ biến kiến thức, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam  tập trung vào các vấn đề nghiên cứu ứng dụng, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Nhiều đề tài đã được triển khai áp dụng trong thực tiễn; Công tác phổ biến kiến thức đã được đẩy mạnh thông qua các hình thức khác nhau như mở các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm, phát hành sách báo, truyền hình phát thanh …

Ở nhiều lĩnh vực khác như đào tạo, vinh danh thông qua các cuộc thi sáng tạo, giải thưởng, khen thưởng... đã thông qua đội ngũ trí thức của Liên hiệp Hội và các hội thành viên phát huy trí tuệ đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước.

Riêng Tổng hội Xây dựng mới đây Kỷ niệm 35 năm thành lập, cũng đã tổng kết mọi hoạt động của mình và cũng rất tự hào về những thành quả đạt được trong 31 năm qua đặc biệt là 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 27. Nhưng Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam tự nhận xét, còn nhiều hạn chế chưa tương xứng với yêu cầu của nhiệm vụ Liên hiệp Hội và các Hội thành viên; Chưa tương xứng với lực lượng đông đảo của đội ngũ trí thức có trình độ, tâm huyết của Liên hiệp hội và Hội thành viên.

Chưa thể chế hóa Nghị quyết thành Luật thì rất khó để trí thức cống hiến

Bày tỏ trong diễn đàn khoa học, TS. Trần Ngọc Hùng nêu một số ý kiến tập trung vào nguyên nhân và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác vận động đội ngũ trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Theo đó, một nguyên nhân quan trọng làm hạn chế hoạt động và hiệu quả của công tác vận động đội ngũ trí thức đó là các quy định pháp luật liên quan. Về chủ trương, chính sách thông qua Nghị quyết của Đảng luôn đặt vấn đề quan trọng của trí thức, của đội ngũ trí thức trong chiến lược phát triển và công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau các quy định pháp luật liên quan đã chưa cụ thể hóa thành quy định pháp luật như: Luật phổ biến kiến thức, Luật về Hội
chưa được ban hành, quy định pháp luật về tư vấn phản biện giám định xã hội chưa
được quy định là điều kiện bắt buộc. Các đề tài nghiên cứu khoa học thiếu định hướng mũi nhọn nhiều đề tài còn mang tính XIN - CHO. Nhiều đề tài bị xếp kho, không có giá trị thực tiễn, nghiệm thu thanh toán việc theo những quy định xa rời thực tiễn làm nản lòng các nhà khoa học chân chính.

"Việc đưa các quy định Pháp luật nhằm TẠO ĐIỀU KIỆN hoạt động cho các
nhà khoa học, trí thức là yêu cầu hết sức khách quan không bị ràng buộc cơ chế XIN – CHO mà các nhà một không muốn làm. Vì vậy tôi đề nghị Liên hiệp Hội cần tập trung hơn nữa vào nhiệm vụ tư vấn phản biện các dự án LUẬT. Trước hết thông qua các Đại biểu Quốc hội của Liên hiệp Hội nghiên cứu toàn bộ chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội hàng năm. Liên hiệp Hội chủ trì mời các chuyên gia, các hội thành viên liên quan tổ chức nghiên cứu đóng góp vào các dự thảo Luật (Tới các ban soạn thảo hoặc các Ủy ban Quốc hội có liên quan) không chờ đợi họ yêu cầu rồi mới tham gia.

Điều này cũng tương tự như những việc LHH đã làm. Khi đó, các Luật như Luật về Hội, Luật về các đặc khu, Luật Quy hoạch, Luật Khoa học công nghệ, Luật bảo vệ Môi trường… còn nhiều vấn đề không thể thông qua và đã thông qua nhưng lại không phù hợp với thực tiễn" - TS. Trần Ngọc Hùng cho biết.

Hiện nay, trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, công tác tư vấn phản biện giám định xã hội được thực hiện với hai hình thức: yêu cầu của tổ chức cá nhân và Chủ động đề xuất đặt vấn đề để tư vấn phản biện. Việc chủ động đề xuất đặt vấn đề tư vấn phản biện giám định xã hội vẫn còn nhiều hạn chế.

Chưa kể, việc các cơ quan tổ chức cá nhân đặt yêu cầu tư vấn phản biện còn rất ít, thậm chí nhiều nơi không muốn tổ chức hoặc chỉ thực hiện rất hình thức.

Đáng nói là hiện nay đang có hàng loạt những vấn đề nóng bỏng trong xã hội chưa được quan tâm xử lý đúng mức: Như vấn đề ĐẤT ĐAI, THẤT THOÁT LÃNG PHÍ, môi trường, quản lý đô thị và nông thôn; Định hướng phát triển công nghiệp, Bảo vệ phát triển rừng; Quy hoạch phát triển giao thông đô thị và liên tỉnh, chống ngập, nước biển dâng, giáo dục, sức khỏe và đời sống…

Nếu tiếp tục chưa nhận được sự quan tâm của Liên hiệp hội cấp tỉnh thì cần được Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì phối hợp với các hội thành viên triển khai thực hiện.

Liên quan đến vấn đề tăng cường sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố với các Hội chuyên ngành, TS. Trần Ngọc Hùng cho rằng, yêu cầu tư vấn phản biện, nghiên cứu khoa học là rất nhiều trong khi đội ngũ trí thức ở 81 hội ngành toàn quốc là nhiều kinh nghiệm và trình độ cao. Vì vậy việc phối hợp này giữa Liên hiệp Hội cấp Trung ương và cấp Tỉnh là yêu cầu cần khách quan và mang lại uy tín, hiệu quả của Liên hiệp Hội địa phương.

Đơn cử như Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp Hội Hải phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Phú Thọ…  thực hiện tư vấn phản biện nhiều dự án quy hoạch đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.

Đối với công tác phổ biến kiến thức, hiện tại đã đạt được một số kết quả tuy nhiên rất nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực xã hội, kinh tế, môi trường, sản xuất, nghiên cứu khoa học… cần được tổ chức triển khai thực hiện, cần nghiên cứu nhân rộng mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực này để bổ sung vào nguồn ngân sách nhà nước cấp hạn hẹp, đặc biệt cần đảm bảo lựa chọn hình thức và loại vấn đề cấp thiết để triển khai đảm bảo hiệu quả cao nhất.

TS. Trần Ngọc Hùng đặc biệt nhấn mạnh, cần lưu ý tập trung vào nhiệm vụ sau khi tư vấn. Vì nhiều trường hợp đưa ra kiến nghị tư vấn tới cơ quan chức năng nhưng bị LÃNG QUÊN, không được tiếp thu. Cần phải có bộ phận theo dõi đôn đốc việc thực hiện và trả lời của các cơ quan hữu quan. Có như vậy mới khuyến khích các trí thức tâm huyết để tư vấn phản biện.

Cúc Phương (baodatviet)

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456