5/5/2020 10:42:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thời đại Công nghiệp 4.0 phát triển, với số lượng data phong phú và ngày càng có nhiều dữ liệu hoạt động, các sự kiện thu thập được trong mạng thông tin sẽ mở ra cánh cửa cho những cải tiến quan trọng trong quá trình sản xuất xi măng.

Thời đại 4.0 - Sản xuất xi măng trên nền tảng kết nối

Thời đại Công nghiệp 4.0 phát triển, với số lượng data phong phú và ngày càng có nhiều dữ liệu hoạt động, các sự kiện thu thập được trong mạng thông tin sẽ mở ra cánh cửa cho những cải tiến quan trọng trong quá trình sản xuất xi măng.

Xi măng kết nối sản xuất - nhận giá trị chuyển đổi kỹ thuật số cho ngành công nghiệp và các khía cạnh quan trọng nhất của một chiến lược thành công.
Theo chuyên gia Martin Provencher và Perry Zalevsky, OSIsoft, Mỹ, cho rằng: hiện nay, dữ liệu hoạt động từ các thiết bị và cảm biến hỗ trợ hệ thống tự động hóa và điều khiển có thể tăng cường giúp tìm kiếm, tối ưu hoá các thiết bị máy móc, giảm tiêu thụ năng lượng và nâng cao hiệu quả quá trình sản xuất. Tuy nhiên, đây chỉ là sự bắt đầu của tiềm năng cung cấp cho ngành công nghiệp xi măng bằng các công nghệ mới dựa trên thu thập dữ liệu hoạt động trên mạng thông tin. 
 
Việc sản xuất xi măng dựa trên nền tảng kết nối, đem lại giá trị chuyển đổi kỹ thuật số cho ngành công nghiệp này và cũng là yếu tố quan trọng nhất cho một chiến lược thành công của các tập đoàn đa quốc gia.

Nó không phải là bí quyết về công nghệ của các nhà sản xuất xi măng, mà là chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation), trong bối cảnh các công ty đang chi hàng triệu đô la cho chi phí IT, công nghiệp Internet (IIoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích tiên tiến.

Nhiều tổ chức đang thất bại trong việc nhận ra giá trị của viêc đầu tư trong lĩnh vực này. Theo McKinsey, chỉ 16% các Công ty thành công và đạt mục tiêu chuyển đổi kỹ thuật số. 

Tại sao? Bởi vì giá trị của dữ liệu được tìm thấy chưa được khai thác đúng mức, những hiểu biết được áp dụng muộn màng, chưa kịp thời. Để nhận ra giá trị kịp thời, các nhà sản xuất phải chuyển dữ liệu vào sử lý thông minh hơn – áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực tế sản xuất.

Và đây là cuộc chơi của các ông lớn?​
 
Nguồn: vatlieuxaydung.org.vn

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456