7/2/2008 5:20:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các ban trực thuộc

 • Ban Tổ chức: Trưởng ban Trần Ngọc Hùng.
 • Ban Chính sách: Trưởng ban Trần Ngọc Hùng.
 • Ban Chất lượng: Trưởng ban Trần Chủng.
 • Ban Đào tạo: Trưởng ban: Nguyễn Văn Hùng.
 • Ban Khoa học Công nghệ: Trưởng ban Đỗ Văn Hứa
 • Ban Đối ngoại: Trưởng ban GS.TS. Nguyễn Trường Tiến
 • Ban Kỹ sư: Trưởng ban GS.TS. Nguyễn Trường Tiến.
 • Ban Tài chính: Trưởng ban Phạm Thế Minh.
 • Ban Thông tin: Trưởng ban Nguyễn Quốc Trị.
 • CLB Chuyên gia XD lão thành: Chủ nhiệm  Đỗ Văn Bát.
 • Văn phòng Tổng Hội: Chánh văn phòng TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận
 • Thường trực GT Loa Thành: GS.TS.Nguyễn Tài.
 • VP đại diện Tổng Hội phía Nam: Vũ Hùng Việt- Trưởng đại diện
  • Văn phòng: 852 XVNT, P.28,Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
 • VP đại diện Tổng Hội tại miền Trung: Đặng Việt Dũng - Trưởng đại diện
  • Văn phòng : 199 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng
 • Hội đồng KHCN & Đào tạo: Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Phạm Hồng Giang
            
 - Cơ quan ngôn luận:

         -  T/C Người Xây dựng: TBT: KTS.Vũ Quốc Chinh.

 

 • Website tonghoixaydungvn.vn: Phụ Trách: ThS.KS Đỗ Thị Hồng Thanh

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội xây dựng Việt Nam:

Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch, các phó Chủ tịch và Tổng Thư ký.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Đoàn Chủ tịch:

 • Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác hàng năm trình Đoàn Chủ tịch thông qua trước khi trình hội nghị BCH TW Tổng Hội XDVN.
 • Chuẩn bị các nội dung, chương trình công tác hàng quý, năm của Đoàn Chủ tịch và của từng thành viên trong Đoàn Chủ tịch.
 • Trình Đoàn Chủ tịch việc quyết định thay đổi nhân sự là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Tổng Hội XDVN trước khi xin ý kiến của BCH TW Tổng Hội.
 • Quyết định công nhận hội viên tập thể, chi hội, hội viên, hội viên danh dự và cấp thẻ hội viên.
 • Quyết định khen thưởng, kỷ luật theo các hình thức đã được Đoàn Chủ tịch quy định.
 • Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Phó Ban, Phó Văn phòng, thành viên các Ban trực thuộc.
 • Quyết định thành lập, giải thể các đơn vị phụ thuộc.

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456