9/4/2020 11:15:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
THÔNG BÁO MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ VĂN PHÒNG TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM TẠI 625 A LA THÀNH HÀ NỘI

THÔNG BÁO  MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ VĂN PHÒNG TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM TẠI 625 A LA THÀNH HÀ NỘI

 

1.        GIỚI THIỆU VỀ HIỆN TRẠNG, NHU CẦU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

-          Tổng hội xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp có chức năng tập hợp tổ chức trí thức xây dựng, đến nay số lượng hội viên gồm 44 Hội tỉnh thành, 12 Hội chuyên ngành và các Hội viên tập thể…

-          Tổng hội có trụ sở tại 625 A La Thành Ba Đình Hà Nội; trụ sở gồm nhà, hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, giao thông thuận lợi.

-          Diện tích đất mà Tổng hội được nhà nước cấp quyền sử dụng 2345m2 nay còn 2329m2 thời hạn sử dụng 50 năm (tính từ 2020).

-          Do Trụ sở được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước nên đến nay công trình lạc hậu về kiến trúc cảnh quan , xuống cấp về kết cấu , an toàn và nhỏ hẹp so với nhu cầu sử dụng, không phát huy được hiệu quả của đất đai. Vì vậy cần gọi đầu tư xây dựng lại.

2.        MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ PHÍA TỔNG HỘI ĐƯA RA NHƯ SAU:

2.1       Chuyển đổi công năng sử dụng đất thế nào?

2.2       Hình thức hợp tác đầu tư

2.3       Với tài sản và quyền  sử dụng đất của Tổng hội thì giá trị góp vốn của Tổng hội là bao nhiêu %?

2.4       Việc phân chia sản phẩm:

- Tỷ lệ diện tích sàn Tổng hội được phân (        %)        m2?

- Tỷ lệ diện tích hầm Tổng hội được phân (        %)        m2?

- Tỷ lệ các diện tích chung khác Tổng hội được phân (        %)        m2?

2.5 Việc hỗ trợ tài sản trên đất khi phải phá dỡ để xây dựng lại.

- Bao nhiêu Việt Nam đồng? và việc chi trả theo tiến độ thế nào?

-Chi phí cho Tổng hội thuê nơi làm việc tạm thời trong quá trình xây dựng là bao nhiêu diện tích? Đơn giá một m2? Trong thời gian bao lâu?

2.6 Có cam kết thay Tổng hội nộp tiền sử dụng đất một lần cho cả 50 năm của Dự án (cho cả phần diện tích của Tổng hội).

2.7 Có kế hoạch và tiến độ chi tiết cho việc chuẩn bị đầu tư vào Dự án.

2.8 Có kế hoạch thực hiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan quản lý nhà nước về sử dụng đất đai về kiến trúc, quy hoạch, về xây dựng và các thủ tục pháp lý khác…

2.9. Đề nghị Nhà đầu tư lo chi phí cho việc hoàn tất các thủ tục pháp lý trên và được coi như chi phí đầu tư vào dự án.

2.10 Cam kết có đủ năng lực tài chính thực hiện dự án, không đứng trung gian, liên kết với nhà đầu tư khác; không chuyển quyền đầu tư cho bên thứ ba.

Những ý kiến của nhà đầu tư xin được gửi về Văn phòng Tổng hội xây dựng Việt Nam trước ngày 18/9/2020.

Ý kiến của các nhà đầu tư cần được giữ bí mật, trong phong bì dán kín có dấu giáp lai, niêm phong cẩn thận.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm lựa chọn và thông báo đến nhà đầu tư nào đưa ra những điều kiện tốt và phù hợp nhất với Tổng hội.

(Nguồn: Căn cứ: Thư mời Số 75/2020/TMHTĐT; CV Số 81/THXDVN)

 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456